kolegij-4-9-12-mPodsjećamo da Općina Popovača učenicima i studentima s ovog područja sufinancira troškove mjesečne karte, kao i troškove smještaja i prehrane u učeničkim domovima za učenike srednjih škola.

Mjesečne karte za autobus ili vlak za učenike i studente sufinanciraju se u iznosu od 20% cijene karte i to za učenike od 1. rujna 2012. do 30. lipnja 2013., a za studente od 1. listopada 2012. do 30. rujna 2013. god.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza-mjesečne karte podnosi se Upravnom odjelu za proračun i opću upravu, a uz isti se prilažu sljedeći dokumenti:
- potvrda o upisu u srednju školu/ fakultet za školsku-akademsku godinu 2012/2013,
- uvjerenje o prebivalištu učenika/studenata,
- preslika osobne iskaznice za učenika/studenta (ili domovnice odnosno rodnog lista).

Troškovi smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničke domove Općina Popovača sufinancira u iznosu od 20%, i to od 1. rujna 2012. do 30. lipnja 2013. god.
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničke domove imaju redoviti učenici javnih srednjih škola. Učenici koji su korisnici općinske, županijske ili državne stipendije, ili su ostvarili pravo na sufinanciranje za troškove smještaja u učeničke domove od Županije ne mogu to pravo ostvarivati preko Općine Popovača. Učenici čiji su roditelji korisnici stalne pomoći za uzdržavanje ne mogu ostvarivati pravo na sufinanciranje iz sredstava Proračuna Općine. Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničkim domovima ne ostvaruje učenik koji pohađa privatnu srednju školu.

Zahtjev za ostvarenje prava na sufinaciranje troškova učeničkih domova podnosi se Upravnom odjelu za proračun i opću upravu na obrascu, a uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:
- potvrda o upisu u srednju školu,
- potvrda o upisu u učenički dom,
- potvrdu da učenik nije korisnik općinske, županijske ili državne stipendije,
- uvjerenje o prebivalištu učenika
- presliku osobne iskaznice ili domovinice