Općina Popovača

Općina Popovača obuhvaća naselja: Ciglenica, Donja Gračenica, Gornja Gračenica, Osekovo, Stružec, Potok, Donja Jelenska, Gornja Jelenska, Podbrđe, Voloder, Donja Vlahinička, Moslavačka Slatina i Popovača. Dan Općine je 21.lipnja.

Pogled s Moslavačke goreMoslavačka gora je smještena usred nizine omeđena rijekama Česmom, Lonjom i Ilovom. Nije prostorno velika i visoka, ali ima mnogo gorskih kosa i grebena. Pruža se pravcem sjeverozapad-jugoistok. Visinske kote su joj Humka (487 m), Vis (444 m), Kaluđerov grob (437 m) i Mjesec (354).

Lonjsko polje - detaljPark prirode Lonjsko polje europski je reliktni rezervat nekadašnje divljine koju još do sad čovjek nije uspio unakazirati. Za vrijeme obilnih kiša i otapanja snijega u akumulaciji Lonjskog polja dolazi do velikih poplava. Male visinske razlike ovog krajolika te trajanje i visina poplava odlučujuće djeluju na rast i izgled pojedinih vrsta biljaka.