Isplate iz proračuna

Datum Isplatitelj Primatelj OIB Sjedište Opis isplate Iznos Vrsta

Stranica 1 od 51

30.04.2024. GRAD POPOVAČA GDPR GDPR GDPR 50,00 11141-02 Prijelazni žiro-racun-Uputnice preko pošte
29.04.2024. GRAD POPOVAČA GDPR GDPR GDPR OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA>Materijalni rashodi>- 246,36 32911-02 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća-Naknada predsjed. GV - bruto
29.04.2024. GRAD POPOVAČA GDPR GDPR GDPR OSNOVNE AKTIVNOSTI MJESNE SAMOUPRAVE>Materijalni rashodi>- 970,56 32911-04 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća-Naknade predsjednicima MO - bruto
29.04.2024. GRAD POPOVAČA GDPR GDPR GDPR OSNOVNE AKTIVNOSTI GRADSKOG VIJEĆA>Materijalni rashodi>- 298,62 32911-32 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća-Naknada dopredsjednicima Gradskog vijeća
28.04.2024. GRAD POPOVAČA ZAKS d.o.o. 27031053887 44000 Sisak Reprezentacija 213,00 32931 Reprezentacija
27.04.2024. GRAD POPOVAČA GALILEO 14610016674 10000 Zagreb Reprezentacija 346,51 32931 Reprezentacija
26.04.2024. GRAD POPOVAČA Učenički dom Novi Zagreb 68776176875 10000 Zagreb Sufinanciranje smještaja učenika - 04/2024 75,24 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu
26.04.2024. GRAD POPOVAČA Moslavački list d.o.o. 38734276515 44320 Kutina Tiskanje i emitiranje blagadanske čestitke 200,00 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja
26.04.2024. GRAD POPOVAČA Srednja škola Bedekovčina 05274910037 49221 Bedekovčina Sufinanciranje troškova smještaja 12,54 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu
26.04.2024. GRAD POPOVAČA HEP Elektra d.o.o. 43965974818 10000 Zagreb Trošak električne energije - MO Voloder i MO Popovača 120,55 32231 Električna energija
26.04.2024. GRAD POPOVAČA JU PARK PRIRODE LONJSKO POLJE 13092477849 44325 Krapje Sufinanciranje cijene ulaznice 1.728,00 32959 Ostale pristojbe i naknade
26.04.2024. GRAD POPOVAČA HEP Elektra d.o.o. 43965974818 10000 Zagreb Trošak električne energije - MO Voloder - 04/2024 do 08/2024 17,28 32231 Električna energija
26.04.2024. GRAD POPOVAČA HEP Elektra d.o.o. 43965974818 10000 Zagreb Trošak električne energije - 03/2024 24,56 32231 Električna energija
26.04.2024. GRAD POPOVAČA HEP Elektra d.o.o. 43965974818 10000 Zagreb Troška električne energije - MO Donja Jelenska - 03/2024 11,45 32231 Električna energija
26.04.2024. GRAD POPOVAČA Moslavina d.o.o. Kutina 98526328089 44320 Kutina Troškovi vodoopskrbe po mjesnim odborima - 03/2024 703,86 36721 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja
26.04.2024. GRAD POPOVAČA HEP Elektra d.o.o. 43965974818 10000 Zagreb Trošak električne energije - MO Stružec - uplatnice 04/2024-08/2024 17,25 32231 Električna energija
26.04.2024. GRAD POPOVAČA Državni proračun Republike Hrvatske GDPR 10000 Zagreb 7536-73945204941-0324 - naplata 1% prihod aod poreza 03/2024 3.664,85 32399-10 Ostale nespomenute usluge-Državni proračun - 1 % provizija - porez i prirez na dohodah
26.04.2024. GRAD POPOVAČA Osnovna škola Popovača 59315369479 44317 Popovača Plaćanje po odluci - OŠ Popovača - Čazmatrans promet - troškovi prijevoza za terensku nastavu 360,00 36611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
26.04.2024. GRAD POPOVAČA VZO Popovača 14599378039 44317 Popovača VZ Popovača - zaštita od požara 27.360,00 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama
26.04.2024. GRAD POPOVAČA Dječji vrtić Popovača 27712208903 44317 Popovača Prijenos sredstava po zahtjevu - rođenje djeteta 441,44 36721 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"