AKTUALNI SAZIV

Predsjednik Gradskog vijeća

Saša Jagarčec, SDP- SDP CENTAR
Zagrebačka 7
Popovača
e-mail: sasa.jagarcec@gmail.com

Roman Rosavec, HDZ- HSU
Ulica Gornje selo 46
Osekovo
e-mail: rrosavec@gmail.com

Hrvoje Vuić, HDZ- HSU
Sisačka 16
Popovača
e-mail: hvuicc@gmail.com

Danijel Sučija, HDZ- HSU
Vezmarova 1
Voloder
e-mail: danijel.sucija@gmail.com

Katarina Uremović, HDZ- HSU
Ulica bana Jelačića 42
Popovača
e-mail: ilicick@gmail.com

Branko Gregurek, HDZ- HSU
Ulica Kutanija 126
Potok
e-mail: bgregurek.75@gmail.com

Ivan Abaz, HDZ- HSU
Ulica Belavina 1
Stružec
e-mail: ivan_abaz_@hotmail.com

Ivica Keser, HDZ- HSU
Zagradska ulica 28
Podbrđe
e-mail: ivicakeser@gmail.com

Dijana Lipovac, HSP-HSLS-DP
Sisačka 11a
Popovača
e-mail: dina.lipovac@gmail.com

Andrija Ričko, HSP-HSLS-DP
Ravnik 73A
Popovača
e-mail: andrija.ricko4@gmail.com

Zvonimir Kondres, HSP-HSLS-DP
Mate Vezmara 35
Voloder
e-mail: zkondres@gmail.com

Franjo Martinović, HSP-HSLS-DP
Vinogradska Mikulanica 70
Popovača
e-mail: franjo.martinovic214@gmail.com

Nevenka Kundrata Carek, HSP-HSLS-DP
Ulica Kamenica 5
Gornja Jelenska
e-mail: nevenka.kundrata1@gmail.com

Josip Vlašić, HSP-HSLS-DP
Ulica Stari put 18
Gornja Gračenica
e-mail: josip.vlasic2@gmail.com

Rizo Mešić, SDP- SDP CENTAR
Dr. Polaka 1c
Popovača
e-mail: rizo1711@gmail.com

 

RADNA TIJELA

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2021.- 2025.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
1. Ivona Pušić, predsjednik
2. Igor Ilčić, član
3. Anto Žilić, član
4. Darko Sambolek, član
5. Dražen Špoljarić, član.

Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova
1. Nataša Šarčević, predsjednik
2. Nevenka Kundrata Carek, član
3. Darko Sambolek, član
4. Nikola Nović, član
5. Matija Ranogajec, član.

Odbor za gospodarstvo
1. Franjo Martinović, predsjednik
2. Dalibor Bužić, član
3. Damir Prevendar, član
4. Ivan Ivandić, član
5. Ivka Nikolić Jež, član.

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga kandidata za godišnje nagrade
1. Ana Udina, predsjednik
2. Željko Stančić, član
3. Zvonimir Kondres, član
4. Željko Ovčar, član
5. Boris Horvat, član

Odbor za turizam
1. Monika Novoselec, predsjednik
2. Dijana Lipovac, član
3. Jasminka Kovač, član
4. Tomislav Trdenić, član
5. Ksenija Tomac Špoljarić, član.

Odbor za poljoprivredu
1. Lovro Miklaužić, predsjednik
2. Damir Šerbetski, član
3. Jasmina Takač, član
4. Krešimir Dolenčić, član
5. Tihana Bastalec, član.

Odbor za zdravstvo
1. Marija Starčević, predsjednik
2. Ivan Pleško, član
3. Tija Žarković Palijan, član
4. Domagoj Malekinušić, član
5. Ivona Pušić, član

Odbor za kulturu i prosvjetu
1. Nevenka Kundrata Carek, predsjednik
2. Mladen Marković, član
3. Jelena Lovreković, član
4. Mario Špoljarić, član
5. Ksenija Tomac Špoljarić, član.

Odbor za branitelje
1. Anto Žilić, predsjednik
2. Stjepan Ričko, član
3. Slavko Mijekovec, član
4. Petar Šujster, član
5. Sandra Horvat Dželalija, član

Odbor za ekologiju
1. Antonija Pokas, predsjednik
2. Zvonimir Kondres, član
3. Danijel Darapi, član
4. Ivan Križanić član
5. Lovro Miklaužić, član.

Odbor za komunalnu djelatnost
1. Dražen Valjavec, predsjednik
2. Josip Vlašić, član
3. Manuel Hanžek, član
4. Branko Kos, član
5. Ivica Petrović, član

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"