AKTUALNI SAZIV

Predsjednik Gradskog vijeća
Ivica Keser, HDZ
Zagradska ulica 28
Podbrđe

Branko Gregurek, HDZ
Kutanija 126
Potok

Dijana Jaić, HDZ
Julija Banderiera 47
Popovača

Danijel Sučija, HDZ
Vezmarova 1
Voloder

Ivan Abaz, HDZ
Belavina 1
Stružec

Vladimir Vuksan, HDZ
Donje selo 63
Osekovo

Anto Žilić, HSP
Mišička 29
Potok

Nevenka Kundrata Carek, HSP
Ulica Kamenica 5
Gornja Jelenska

Franjo Martinović, HSP
Vinogradska Mikulanica 70
Popovača

Zvonimir Kondres, HSP
Vezmarova 35
Voloder

Branislav Pavličević, HSP
Ulica Belavina 10
Stružec

Igor Ilčić, SDP
Ulica Jaglaca 4
Popovača

Jasmina Takač, SDP
Gornje selo 85
Osekovo

Rizo Mešić, SDP
Dr. Polak Slavka 1/C
Popovača

Marija Starčević, HSLS
Voćarska ulica 6
Popovača

Andrija Ričko, HSLS
Ravnik 73/A
Popovača

Vlado Lendvaj, MOST
Julija Banderiera 2
Popovača

RADNA TIJELA

Radna tijela Gradskog vijeća u mandatu 2017.- 2021.

POVJERENSTVO ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. Ksenija Tomac
2. Ivan Abaz
3. Andrija Ričko

MANDATNO POVJERENSTVO
1. Danijel Sučija
2. Ante Žilić
3. Vlado Lendvaj

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
1. Antonija Dolenčić
2. Franjo Martinović
3. Branko Gregurek
4. Siniša Losso
5. Josip Grgurić

POVJERENSTVO ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA
1. Anto Žilić
2. Vlado Dutković
3. Daniela Andrić
4. Zoran Knežević
5. Ljiljana Torman-Debeljak

POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA GODIŠNJE NAGRADE
1. Josip Buić
2. Ksenija Tomac
3. Damir Škojo
4. Zvonimir Kondres
5. Željko Ovčar

ODBOR ZA KOMUNALNU DJELATNOST
1. Zlatko Kunštek
2. Zdravko Bartolić
3. Dragutin Šneler
4. Igor Vuković
5. Vedran Trojanović
6. Mladen Marković
7. Diana Svjetlana Lendvaj
8. Ivana Popinjač
9. Marijan Belančić

ODBOR ZA GOSPODARSTVO
1. Dragan Selak
2. Franjo Martinović
3. Mijo Golomboš
4. Miro Hrlić
5. Darko Sambolek
6. Dalibor Bužić
7. Ljubica Cvetić Javorski
8. Zdenko Krnjić

ODBOR ZA TURIZAM
1. Mirjana Kozić
2. Dijana Jaić
3. Marina Dijanić
4. Ivana Marušić
5. Martina Ferenčak
6. Žaklina Mihelčić
7. Anica Sambolek
8. Martina Pleše

ODBOR ZA ZDRAVSTVO
1. Marija Starčević
2. Ivica Radman
3. Marina Stjepanović
4. Igor Ilčić
5. Adela Matušin

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
1. Ivana Trbušić
2. Vlado Gregurek
3. Branislav Pavličević
4. Mijo Golomboš
5. Drago Steković
6. Damir Šerbecki
7. Petar Cvetko
8. Slaven Kolarić
9. Zvonimir Dravinac
10. Igor Hrastović

ODBOR ZA KULTURU I PROSVJETU
1. Lidija Perko
2. Nevenka Kundrata Carek
3. Vladimir Vuksan
4. Josip Mišković
5. Nataša Šarčević
6. Matea Jalžečić
7. Saša Bočkor
8. Ljiljana Masnjak
9. Ružica Podbrežnjak
10. Slavica Žabčić
11. Josip Kolarić
12. Zdravko Jurčec
13. Josip Štrok
14. Stanislav Andlar
15. Ksenija Tomac
16. Anđa Kunštek
17. Miro Hubak
18. Marija Pukec Žigić
19. Josip Kovač

ODBOR ZA BRANITELJE
1. Željko Pačarek
2. Anto Žilić
3. Stjepan Ričko
4. Stipo Uremović
5. Boris Lovrenčić
6. Damir Božić
7. Anto Čupić
8. Josip Đudarić
9. Zdravko Zorko
10. Ljubomir Fridrih
11. Katica Demeter
12. Mato Fofić

ODBOR ZA EKOLOGIJU
1. Filip Šneler
2. Vesna Tišljar
3. Krunoslav Božiček
4. Danijel Darapi
5. Antonija Pokas
6. Luca Pranjić
7. Zoran Žigić

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

© 2021 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"