Pravo na pristup informacijama

Općina PopovačaZakon o pravu na pristup informacijama (" Narodne novine" broj: 25/1385/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD POPOVAČA
URED GRADONAČELNIKA

KLASA: 010-06/20-01/75
URBROJ: 2176/16-03/1-20-1
Popovača, 17. rujna 2020.


Pravo na pristup informacijama


Zakono o pravu na pristup inforamacijama (" Narodne novine" broj: 25/13, 85/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje prava na pristup informacijama fizčkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Popis tijela javne vlasti objavila je Vlada RH u Narodnim novinama broj: 19/10 među kojima su i Jednice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Građani svoje pravo na pristup informacijama ostavaruju podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.
Usmeni zahtjev primit će se na zapisnik službena osoba određena za rješavanje prava na pristup informacijama, a pismeni zahtjev podnosi se na obrascu koji građani mogu pronaći na stranicama Grada Popovače ili u Gradu kod službenika ovlaštenog za davanje informacija.


Ivona Pušić, službenik za informiranje
Tel: 044 670-097
Fax: 044 679 140
e-mail: gOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Obrazac 

 

 

KONTAKT PODACI

Grad Popovača
Trg grofova Erdödyja 5
44317 Popovača

MB: 2595818
OIB: 73945204941

Tel: 044 679 750
Tel: 044 679 748
Fax: 044 679 140
e-pošta: grad@popovaca.hr

PODACI O RADNOM VREMENU

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače je od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Uredovno vrijeme upravnih tijela Grada Popovače za rad sa strankama je radnim danima, od ponedjeljka do petka u vremenu od 08:00 do 13:00 sati. Dnevni odmor (stanka) upravnih tijela je u u vremenu od 10:00 do 10:30 sati.

© 2024 Grad Popovača. Sva prava zadržana. Design: Andrija Rudić, info@aldonia.hr Programiranje: Računalne djelatnosti "Roby"