sastanak-koristenje-lp-mOpćinski načelnik Josip Mišković održao je sastanak s predstavnicima konjogojskih udruga, Odbora za poljoprivredu te Udruge seljaka Osekovo na temu definiranja uvjeta i načina korištenja pašnih površina u vlasništvu RH i Općine Popovača u 2012. godini u k.o. Osekovo i Gračenica.

Načelnik je ovom prilikom upozorio na učestale pismeno i usmeno izražene pritužbe mještana Osekova na štete koje im radi stoka na usjevima i njihovim domaćinstvima, zatraživši od korisnika polja prijedlog načina na koji ovaj problem riješiti. Savjetnik za upravljanje imovinom Općine Popovača Ivan Trbušić podsjetio je na Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva i kriterijima za dodjelu zajedničkih pašnjaka iz prosinca 2011. godine koji je, kako je napomenuo, u praksi neprimjenjiv. "Sve je u redu kada su vrata na postavljenim pastirima zatvorena, no problem je da se ista često namjerno ostavljaju otvorena, a nisu rijetki ni slučajevi namjernog oštećenja žica i vratiju pa čak i njihova otuđenja. Problem predstavlja i zabrana pašarenja na područjima definiranima kao lovište, kao i činjenica da se u polje često neevidentirano dovozi stoka čiji su vlasnici nepoznati i nitko po tom pitanju ništa ne poduzima"- upozorili su uzgajivači koji koriste Lonjsko polje za ispašu stoke. Za postupanje po tom pitanju ovlašteni su, kako je istaknuto, komunalni redar, veterinarski i stočarski inspektor te policijski službenici. sastanak-koristenje-lp

Općinski načelnik Josip Mišković i savjetnik za upravljanje imovinom Ivan Trbušić napomenuli su kako je pored pastira ipak potrebna i prisutnost živog nadzora nad stokom koja pase u polju, a zaključeno je da će se poduzeti sve aktivnosti u cilju sprječavanja nanošenja šteta na parcelama koje graniče s pašnjakom. Također će se utvrditi interes OPG-a sa područja Općine Popovača za korištenje pašnjaka (0,5 hektara po uvjetnom grlu), a razliku pašnih površina ponuditi gospodarstvima s područja drugih lokalnih jedinica. U svezi pašarenja i eventualnog ograđivanja pašnjaka održat će se sastanak s lovozakupcima i predstavnicima „Hrvatskih šuma" te JU PP Lonjsko polje, a također će se ispitati mogućnost dodjeljivanja u zakup dijelova parcela i kao takve evidentirati u ARKOD sustav ili zajedničke ponude više OPG-a.