kolegij-25-7-mNa današnjem sastanku kolegija Ureda općinskog načelnika utvrđene su nove cijene najma Pučkih domova na području Općine Popovača.

Kako je definirano novom Odlukom, najam velikih Pučkih domova, u koju kategoriju su svrstani domovi u Popovači, Voloderu i Osekovu, za svadbe će stajati 1.800 kuna, a za manje svečanosti 800 kuna. Najam ostalih Pučkih domova je utvrđen u iznosu od 1.000 kuna za svatove, odnosno 500 kuna za manje svečanosti. Cijene najma domova su jednake za sve građane Općine Popovača, dok će ostali zainteresirani najmoprimci s prebivalištem van Općine plaćati 50 posto skuplji najam.
Na današnjem sastanku kolegija općinski načelnik usvojio je i Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za kupnju odnosno zakup nekretnina u vlasništvu Općine Popovača. Odlučeno je i da će Općina Popovača financijskim sredstvima u iznosu 2.000 kuna pomoći postavljanje spomen ploče poginulim pripadnicima aktivne, pričuvne i specijalne policije PP Kutina.