sastanak-vmo-d-gracenica-mOpćinski načelnik Josip Mišković i njegov zamjenik Dragan Šarčević održali su jučer radni sastanak s članovima Vijeća mjesnog odbora Donja Gračenica i predstavnicima tamošnjih udruga.

Otvarajući sastanak predsjednik VMO Donja Gračenica Dragutin Šneler je kao gorući problem ovog naselja izdvojio iznimno loše stanje ceste u Poljskoj ulici. Kako je rekao načelnik, ova će se cesta uskoro sanirati u sklopu redovnog održavanja, kada će se urediti i bankine. „Obzirom da je ona preduga, nismo je u mogućnosti presvući asfaltom u cijelosti, već će se to realizirati segmentno. U okviru provedbe  programa modernizacije nerazvrstanih cesta, do kraja godine riješit će se i odvojak Poljske ulice"- najavio je Mišković.sastanak-vmo-d-gracenica2
U nastavku sastanka razmatrane su mogućnosti realizacije predloženog Plana rada VMO Donja Gračenica za ovu godinu. Zaključeno je tako da se ove godine neće asfaltirati Cohina ulica, već postoji samo mogućnost da se ista nasipa kamenom. Kada je riječ o asfaltiranju Gračanskog odvojka, vijećnik MO Zdravko Brezak istaknuo je kako su stanovnici ove radove izvršili sami, te ovom prilikom zamolio za postavljanje znaka zabrane prometovanja za teretna vozila iznad 5 tona na ovoj cesti. Mještani Donje Gračenice upozorili su ovom prilikom i na potrebu nasipavanja svih poljskih puteva u dužini 100 metara od asfaltiranih ulica, a kako bi se spriječio nanos blata na asfalt. Općinski načelnik je mogućom ocijenio realizaciju postavljanja traženih hidranata na lijevoj strani Moslavačke ulice te u Gračanskom odvojku, a kako je istaknuo, s predstavnicima Hrvatskih voda razmotrit će zahtjev za prokopavanje kanala u Cohinoj ulici kako bi se u tom području isušila bara.

sastanak-vmo-d-gracenica1

Jedna od aktivnosti obuhvaćenih Planom rada VMO Donja Gračenica odnosi se i na projektiranje ceste kojom će se omogućiti pristup željezničkoj postaji. „Iako do željezničke stanice u Gornjoj Gračenici postoje staze iz Kolodvorske odnosno Športske ulice, mještani Donje Gračenice nisu u mogućnosti automobilima doći do iste već moraju kružiti okolo"- objasnio je predsjednik VMO Dragutin Šneler. Kako je zaključeno, nakon razmatranja imovinsko- pravnih odnosa potrebno je definirati lokaciju te pristupiti izradi idejnog rješenja za tu cestu. Raspravljajući o projektu kanalizacijske mreže u Donjoj Gračenici, općinski načelnik Josip Mišković istaknuo je kako je realizacija izrade ove dokumentacije u suradnji s Hrvatskim vodama važan preduvjet za nominaciju projekta prema pretpristupnim odnosno strukturnim fondovima EU.sastanak-vmo-d-gracenica3