kolegij-28-3mNa današnjoj sjednici kolegija Ureda načelnika usvojena je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji II. i III. faze javne rasvjete u Gospodarsko- proizvodnoj zoni „Mišička".

Na navedeni natječaj pristiglo je ukupno sedam ponuda, od kojih je, kako je pregledom i ocjenom utvrdilo nadležno Povjerenstvo, najpovoljnija ona tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić- Grada u iznosu od 175.000 kuna bez PDV-a.
Članovi kolegija usvojili su i Odluku o isplati pomoći za sanaciju štete na usjevu nastale uslijed požara OPG-u Gregurek, i to u iznosu od 2.000 kuna. Prihvaćena je i zamolba Udruge vinogradara i voćara „Škrlet" za doznaku sredstava u iznosu od 3.000 kuna za sufinanciranje predavanja i seminara, odnosno 3.500 kuna za edukacijsko putovanje. Temeljem odluka usvojenih na današnjoj sjednici kolegija Ureda načelnika, Udruzi za razvoj i unapređenje poljoprivrede isplatit će se 5.000 kuna za organizaciju posjeta delegacije njemačkih poljoprivrednika Općini Popovača, dok će se Udruzi žena liječenih od bolesti dojke Sisak u svrhu edukacijskih aktivnosti na ovom području doznačiti 1.000 kuna.