sastanak-hzz-mU Uredu općinskog načelnika danas je održan radni sastanak na temu mjera poticajnog zapošljavanja čija je provedba u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rukovoditelj Odsjeka za aktivnu politiku zapošljavanja kutinske Područne službe HZZ-a Mario Krušić sudionike sastanka upoznao je s mjerom Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a koja je sastavni dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu. Radi se o programu koji je ranijih godina nazivan volontiranjem. Cilj ove mjere je mladim nezaposlenim osobama bez radnog iskustva i staža osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad. „Mladim osobama se na ovaj način omogućava stjecanje radnog iskustva koje im je potrebno za pristupanje stručnom ili državnom ispitu"- naglasio je Krušić.
Riječ je o programu usmjerenom na nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih sa završenim fakultetom, prvim stupnjem fakulteta ili višom školom do 29 godina starosti koje su bez radnog iskustva odnosno s najviše šest mjeseci iskustva. Ciljana skupina su i nezaposlene osobe sa završenom srednjom školom do 25 godina života, bez radnog iskustva ili s radnim iskustvom do šest mjeseci. Pored uplate doprinosa polaznicima stručnog osposobljavanja za rad, HZZ im financira i novčanu pomoć u visini neoporezivog dijela studentske stipendije, što trenutno iznosi 1.600 kuna mjesečno. Polaznicima koji imaju do šest mjeseci staža poslodavac je obvezan plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i zaštitu na radu (što iznosi oko 400 kuna mjesečno). Sufinanciranje stručnog osposobljavanja za rad traje 12 mjeseci.
U okviru ovog sastanka razmatran je i program zapošljavanja u javnim radovima kojeg Zavod provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Njime se djeluje na uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba niže razine obrazovanja u programe društveno korisnog rada. Naglasak je stavljen na one koji su u evidenciji nezaposlenih dulje od tri godine, a čije zapošljavanje u javnom radu HZZ financira u stopostotnom iznosu bruto plaće od 3.300 kuna mjesečno te podmirivanjem troškova prijevoza do 300 kuna po osobi. Za dugotrajno nezaposlene osobe koje su u evidenciji Zavoda najmanje 24, a najviše 36 mjeseci, HZZ podmiruje 85 posto gore navedenog iznosa plaće te troškove prijevoza do 300 kuna. Za nezaposlene koji su u evidenciji najmanje 12 mjeseci te posebne skupine nezaposlenih u evidenciji prisutnih najmanje 6 mjeseci, Zavod sufinancira 75 posto od 3.300 kuna i troškove prijevoza od maksimalno 300 kuna po osobi. Zapošljavanje u javnom radu može trajati najduže šest mjeseci.
Kako je zaključeno, Općina Popovača kao i ustanove kojima je ona osnivač će nakon definiranja aktualnih potreba dostaviti projekt javnog rada odnosno prijaviti potrebu za radnicima bez zasnivanja radnog odnosa.