Članovi kolegija Ureda općinskog načelnika razmotrili su danas te dali suglasnost na Prijedlog Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2010. godini kojeg je pripremio Odbor za poljoprivredu, a koji se daje na usvajanje Općinskom vijeću.

Na danas održanom sastanku kolegija Ureda načelnika odlučeno je da se za predstavnika u Savjetu za zdravlje Sisačko-moslavačke županije predloži dr.Igor Šket. Kako je istaknuo načelnik Mišković, Savjet će ukupno brojati 15 članova, a na temelju prijedloga jedinica lokalne samouprave imenovat će ih Županija.
Članovi kolegija upoznati su i sa Prijedlogom plana investicija za 2010. Moslavine Plina d.o.o., koji je, kako je zaključeno, potrebno uskladiti s općinskim Planom gradnje objekata plinske mreže obzirom da se kod pojedinih investicija podrazumijeva sufinanciranje od strane Općine.