ZAPISNIK

sa sjednice kolegija Ureda načelnika održane 26. listopada 2009. u 8.30 u Vijećnici

 

Prisutni :

1. Josip Mišković, načelnik

2. Dragan Šarčević, zamjenik načelnika

3. Ivan Čarapar, voditelj Jedinstvenog upravnog odjela

4. Melita Pavlić, stručni referent za proračun i imovinu

5. Ivana Pasanec, predsjednik Vijeća

6. Biserka Novak, tajnica

Zapisnik vodila Biserka Novak

Za sjednicu kolegija načelnik je predložio dnevni red:

 1. donošenje Odluke o naplati komunalne naplate tvrtki GIZMO doo, Zagreb i Vino-Voda-Sok doo, Voloder
 2. donošenje Odluke o ustupanju radova tvrtki ŠTIV za izradu i postavljanje ograde na sajmištu Popovača
 3. donošenje Odluke o ustupanju radova tvrtki ŠTIBRIĆ doo na otklanjanju nedostataka na izvedenim radovima na nogostupu Donja Vlahinička i okoliša zgrade POS-a
 4. donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Popovača
 5. donošenje Odluke o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa sportskog parka u Osekovu
 6. donošenje Odluke o asfaltiranju nerazvrstanih cesta koje imaju tucanički zastor, a spajaju se sa župaijskom cestom 3124
 7. donošenje Odluke o plaćanju troškova asfaltiranja nerazvrstanih cesta za koje je izdata narudžbenica
 8. donošnje Odluke o osiguranju sredstava u Proračunu Općine za 2010. za sufinanciranje troškova pojačanog održavanja županijskih cesta
 9. donošenje Odluke o postavljanju rasvjetnih tijela ispred Knjižnice i čitaonice Popovača
 10. donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma sa Obrtničkom komorom Sisačko-moslavačke županije za sufinanciranje dviju stipendija za deficitarna zanimanja
 11. donošenje Odluke o ustupanju dijela zakupljene i instalirane električne energije u gospodarsko-proizvodnoj zoni "Mišička"
 12. donošenje Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja za ustupanje radova na izgradnji nogostupa u sisačkoj ulici
 13. određivanje dana i rasporeda za obilježavanje Dana svih svetih polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća
 14. zamolba udruge OSI za dodjelu pomoći