projekcija-filma-mU Knjižnici i čitaonici je u suradnji s Udrugom 'Roda' održana projekcija filma "The Face of Birth".

Knjižnica i čitaonica Popovača pridružila se time inicijativi u okviru koje je povodom obilježavanja Međunarodnog Dana žena u 25 gradova diljem Hrvatske predstavljen ovaj film.

Australski je to film koji promovira pravo žene na odabir načina i mjesta poroda, ali i progovara o utjecaju intervencija na prirodni tijek poroda. Udruga Roda najveća je zagovornica poštivanja prava žena tijekom trudnoće i poroda kao fizioloških, a ne medicinskih događaja, koji će, ako se ne ometaju, donijeti neopisivu radost i snagu svima prisutnima i odagnati strah i sumnju koji su često prisutni u našim rodilištima.

projekcija-filma-1

projekcija-filma2

(Fotografije: Knjižnica i čitaonica Popovača)