gv-mPredsjednica Gradskog vijeća Grada Popovače sazvala je 3. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati u petak, 13. rujna 2013. god. s početkom u 13 sati u novoj vijećnici.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat,
2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća,
3. Finanacijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Popovača za razdoblje od 1.01. do 30. 06. 2013. godine ,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj : Stručne službe Knjižnice i čitaonice Popovača.
4. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Popovača za razdoblje od 1.01. do 30. 06. 2013. godine.
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: Stručne službe Dječjeg vrtića Popovača,
5. Izvješće o Gradskog društva crvenog križa Kutina o prihodima i rashodima iz Proračuna Grada Popovače za razdoblje od 1.01. do 30.06. 2013
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj. gradonačelnik i Stručne službe Gradskog društva crvenog križa,
6. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Popovače za razdoblje 1.01.do 30.06. 2013. godine,
Predlagatelj: gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i Stručne službe Grada,
7. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine
Predlagatelj. gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Moslavini d.o.o o prodaji vlasničkog udjela Grada Popovače u Moslavina plinu d.o.o.Kutina
Predlagatelj:gradonačelnik
Izvjestitelj: gradonačelnik i direktorica Moslavina plina d.o.o. Kutina
9. Donošenje Odluke o osnivanju Radnih tijela Gradskog vijeća Grada Popovače,
Predagatelj: gradonačelnik
10. Odluka o imenovanju članova Radnih tijela,
Predlagatelj: Komisija za izbor i imenovanje
Izvjestitelj: predsjednik Komisije