38_sjednica-4Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 39. sjednicu Općinskog vijeća koja će biti održana u utorak, 26. ožujka 2013. godine s početkom u 13 sati u novoj vijećnici.

Za 39. Sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:
1. Aktualni sat,

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Moslavini d.o.o. za kreditno zaduženje i nabavu specijalnog vozila za komunalni otpad,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i direktor Moslavine d.o.o. Kutina,

3. Donošenje zaključaka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za provođenje procesa podjele društva Moslavina d.o.o. i osnivanje novog društva,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i direktor Moslavine d.o.o.

4. Usvajanje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. god.,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i Stručne službe

5. Usvajanje I. Izmjena i dopuna Plana tekućeg, investicijskog održavanja te gradnje društvenih građevina u 2013. god.,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i Stručne službe

6. Usvajanje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Popovača za 2013. god.
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i Stručne službe

7. Donošenje Odluke o usvajanju ažuriranog Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Popovača,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i Stručne službe

8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik