31-sjednica-popovaca-mNa 31. sjednici Općinskog vijeća Općine Popovača usvojen je godišnji obračun Proračuna za 2011. godinu.

Kako je obrazložio općinski načelnik Josip Mišković, prošle je godine Općina poslovala s manjkom sredstava u iznosu od 1,7 milijuna kuna a razlog tomu očituje se u činjenici da su planirani radovi na modernizaciji i održavanju nerazvrstanih cesta na ovom području izvedeni tek krajem godine pa su predmetne situacije ispostavljene tek početkom 2012. što je za posljedicu imalo iskazani knjigovodstveni minus. „Svi su računi potom podmireni i Općina nikome nije dužna"- napomenuo je Mišković. Vijećnici koalicije HDZ-HSS-HSLS nisu podržali Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna izrazivši mišljenje da se nije radilo dovoljno kvalitetno. „Općina nije povukla ništa sredstava iz raspoloživih fondova, a najavljen je skori ulazak u zaduženje i istovremeno novo zapošljavanje"- istaknuo je u ime Kluba vijećnika HDZ-HSS-HSLS-a Josip Draganić upitavši koji je razlog pada poreznih prihoda. Načelnik je naglasio kako je pad poreznih prihoda očekivan obzirom na recesiju, krizu, pad broja radnih mjesta i stanje u okruženju odnosno otežane naplate. „O kvalitetnom radu svjedoči činjenica da je općinski proračun 2005. godine iznosio oko 16 milijuna kuna od čega se 9 milijuna odnosilo na prihode od rudne rente, a sada je on gotovo dvostruko viši i njegov značajniji dio dolazi iz realnog sektora. Općina nema jedne lipe zaduženja i usprkos krizi on je stabilan i realan"- odgovorio je načelnik dodajući kako je samo u protekloj godini presvučeno 12 kilometara cesta na području Općine.

31-sjednica-popovaca5

31-sjednica-popovaca6
Popovački su vijećnici na današnjoj sjednici dali suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2012./2013., a koji predviđa upis ukupno 39-ero nove djece u sedam odgojnih skupina dok 131 dijete ostaje pohađati vrtić. Usvojena su i Financijska izvješća Dječjeg vrtića i Knjižnice i čitaonice za proteklu godinu, kao i ona Vatrogasne odnosno Zajednice športskih udruga Općine Popovača. U okviru rasprave po ovim točkama vijećnici su od nazočnih predsjednika Zajednica zatražili objašnjenje o kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama koje djeluju u njihovu sastavu. Predsjednik Vatrogasne zajednice Zvonimir Kondres pritom je naglasio da se sredstva DVD-ima dodjeljuju na temelju aktivnosti koje provode, odnosno na kraju godine sukladno broju intervencija što uzrokuje razlike u visini ostvarenih sredstava. Kada je pak riječ o sportskim društvima, predsjednik Zajednice Željko Kasik objasnio je da se donacije raspoređuju obzirom na rang takmičenja, stručni rad, broj ekipa, izdatke udruga u smislu održavanja objekata, koncesija, najma dvorana za utakmice i treninge i slično. Dio vijećnika stava je kako je potrebno mijenjati spomenute kriterije odnosno naglasak u financiranju klubova staviti na rad sa mladima.

31-sjednica-popovaca3

31-sjednica-popovaca4

31-sjednica-popovaca7

U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o izmjeni Ugovora o prodaji nekretnine u Gospodarsko- proizvodnoj zoni 'Mišička'. „Tvrtki Economic koja je zemljište kupila 2008. godine obvezavši se na izgradnju objekta u roku od tri godine time se, zbog aktualne gospodarske situacije a temeljem zajedničkog interesa da se Ugovor ispuni, produljuje navedeni rok na način da je dužna do kraja 2012. ishoditi potvrdu na glavni projekt, a do kraja 2014. izgraditi poslovnu građevinu i staviti je u funkciju"- obrazložio je načelnik Mišković.

31-sjednica-popovaca8

Sjednici su nazočili i članovi nedavno osnovanog popovačkog Ogranka Hrvatskih laburista- Stranke rada.

31-sjednica-popovaca1