30_sjednica_ov-mOpćinski vijećnici na jučerašnjoj su sjednici prihvatili planove i programe rada Dječjeg vrtića i Knjižnice i čitaonice za tekuću godinu koje su predstavile ravnateljica vrtića Jasna Nociar te ravnateljica Knjižnice Nives Jurkin Stambolija.

Najviše pitanja popovački vijećnici na 30. su sjednici uputili ravnatelju Gradskog društva Crvenog križa Kutina Kruni Filipoviću prilikom podnošenja Izvješća o radu te ustanove. Sukladno zakonu Općina Popovača za Gradsko društvo Crvenog križa Kutina, naime, izdvaja 73.000 kuna što prema riječima Filipovića pokriva tek troškove hladnog pogona i nije dovoljno za dodatne programe. Brojne kritike vijećnici su izrazili na račun financijskog izvješća kojeg smatraju nepotpunim, zatraživši ovom prilikom i detaljnije podatke o broju korisnika pojedinih oblika usluga pomoći koju pruža Crveni križ, a s područja su Općine Popovača. Također ih je zanimalo i koliko sredstava za društvo izdvajaju Kutina i Velika Ludina, a što je podatak kojeg jučer nisu dobili. Ravnatelj Filipović istaknuo je da Gradsko društvo Crvenog križa radi za državu koja je propisala visinu dotacije lokalnim jedinicama, te da se sve radi u skladu sa zakonski propisanim normama ove ustanove koja, u konačnici, podliježe i reviziji. Dodao je kako se sva pomoć dodjeljuje u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Kutina, te da imaju samo ukupnu brojku socijalnih pomoći, što je 821 obitelj za područje cijele njihove nadležnosti.30_sjednica_ov1

30_sjednica_ov3

30_sjednica_ov2
U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja poslovno- trgovačkog predjela Sisačka. Kako je obrazložio općinski načelnik Josip Mišković, na traženje Konzuma ukazala se potreba za izmjenom DPU-a budući da određeni detalji i objekti prethodno nisu bili predviđeni, kao na primjer benzinska crpka. "Smatramo da Općina nema razloga kočiti projekt, posebno kada je riječ o gospodarskom predznaku, pa smo preuzeli obvezu da se dokumentacija riješi u što kraćem vremenu", rekao je Mišković te naglasio da Općina u tom smislu neće imati financijskih izdataka. Komentirajući prijedlog županijskog vijećnika Ivana Behtanića o zahtjevu prema Konzumu da se na benzinskoj crpki postavi i jedna pumpa za plavi dizel, načelnik je istaknuo kako su investitori s time upoznati no teško je za očekivati realizaciju toga obzirom da je riječ o unificiranim crpkama namijenjenima isključivo osobnim vozilima. Kako je dodao, Općina je u nekoliko navrata i od Ine zatražila rekonstrukciju postojeće benzinske postaje u Popovači te u tom smislu i postavljanje crpke za plavi dizel.30_sjednica_ov4
Općinsko vijeće usvojilo je na 30. sjednici i Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini. U tu je svrhu Općina tijekom prošle godine potrošila 5,6 milijuna kuna, od čega se milijun kuna odnosi na vatrogastvo. Za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općina je izdvojila 6,4 milijuna kuna. "Protekle smo godine završili modernizaciju nerazvrstvanih cesta. Obzirom da su radovi u potpunosti završeni tek u prosincu dio sredstava nije isplaćen u 2011. pa će ti troškovi biti vidljivi tek u ovogodišnjem financijskom izvješću"- objasnio je načelnik.
Popovački su vijećnici jučer usvojili i Izvješće o postupanju po komunalnim objektima- grobljima za 2011. godinu. Ukupni prihod svih groblja iznosio je 660.639 kuna.30_sjednica_ov5
Na jučerašnjoj sjednici Općinsko vijeće razriješilo je Ivana Tomca dužnosti člana Odbora za poljoprivredu te je za novog člana Odbora imenovan Ivan Jakovljević. Vijećnici nisu prihvatili prijedlog da se sastav općinskog Odbora za poljoprivredu proširi za dva nova člana, a, kako je odlučeno, članovima Odbora za kulturu imenovane su ravnateljica Knjižnice i čitaonice Nives Jurkin Stambolija te predsjednica Radionice 'Narodno tkivo i vezivo' Anđa Kunštek.