26_sjednica-mPredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati   8. studenog s početkom u 13 sati.

 

 

Za 27. sjednicu predložen je sljedeći Dnevni  red:

1.      Aktualni sat
2.      Usvajanje skraćenog zapisnika 26. sjednice Općinskog vijeća
3.      Financijsko izvješće Voloderske jeseni
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: predsjednik Turističke zajednice i predsjednik Organizacijskog odbora Voloderske jeseni
4.      Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje za 2010. god.
5.      II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalnih djelatnosti u 2011. god.
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe
6.      II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. god.
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe
7.      II. Izmjene i dopune Plana prostornog uređenja, očuvanja okoliša i zbrinjavanja glomaznog otpada u 2011. god.
Predalgač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe
8.      II. Izmjene i dopune Programa održavanja groblja u 2011. god.
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe
9.      II. Izmjene i dopune Plana tekućeg i investicijskog održavanja te gradnja društvenih građevina u 2011. god.
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe
10.   II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Popovača za 2011. god.
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe