24-sjednica-mPredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 26. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati u četvrtak, 29. rujna s početkom u 13 sati.

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1.Aktualni sat

2.Usvajanje skraćenog zapisnika 25. sjednice Općinskog vijeća

3.Izvješće Gradskog društva Crvenog križa Kutina o ostvarenim prihodima i rashodima iz Proračuna Općine Popovača za razdoblje od 1.01. do 30.06.2011. godine
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: predstavnik Gradskog društva Crvenog križa

4.Izvješće Dječjeg vrtića Popovača o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa rada za 2010./2011. i Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011. godine
Predlagač: općinski načelnik
Izvješće: predstavnik Dječjeg vrtića

5.Financijsko izvješće Knjižnice i čitaonice Popovača za razdoblje od 1.01. do 30.06.2011. godine
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: predstavnik Knjižnice i čitaonice

6.Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Popovača za razdoblje od 1.01. do 30.06.2011. godine
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

7.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Popovača za 2011. godinu
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

8.Donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Popovača
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

9.Donošenje Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe