kontaktopcinaPredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 25. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati u četvrtak, 14. srpnja u novoj vijećnici s početkom u 13 sati.

 

Za 25. sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:


1. Aktualni sat

2. Usvajanje skraćenog zapisnika 24. sjednice Općinskog vijeća

3. Prezentacija LAG-a „Moslavina"

Izvjestitelj: Predstavnik LAG-a

4. Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2010. godinu
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Predstavnik Moslavine d.o.o. Kutina

5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe

6. Donošenje Odluke o raskidu ugovora s vlasnikom zemljišta u Gospodarsko- proizvodnoj zoni „Mišička" Popovača- Megel d.o.o. i povrat kupoprodajne cijene
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Općinski načelnik

7. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Gospodarsko- proizvodnoj zoni „Mišička" Popovača
Predlagatelj: Općinski načelnik
Izvjestitelj: Općinski načelnik

8. Donošenje Odluke o otkupu zemljišta za proširenje mjesnog groblja Popovača
Predlagatelj: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i stručne službe

9. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Popovača
Predlagač: Općinski načelnik
Izvjestitelji: Općinski načelnik i Stručne službe