Općinsko vijeće je na danas održanoj sjednici donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine predviđeno za zakup, prodaju, povrat odnosno ostale namjene.

'Općina je prodala ona zemljišta koja je mogla obzirom na imovinsko- pravne odnose, a sva ona koja nije bila u mogućnosti prodati moraju se rasporediti u drugi vid raspolaganja'- objasnio je stručni referent za poljoprivredu Općine Popovača Ivan Trbušić. Obzirom da je Zakon o poljoprivrednom zemljištu omogućio Općinskom vijeću da dio postupka provedbe javnog natječaja prenese na Povjerenstvo koje će otvarati ponude i utvrditi listu prioriteta sukladno Zakonu, općinski Odbor za poljoprivredu predložio je da se u isto imenuju Ivan Trbušić kao predsjednik te Robert Zobel, Vlado Kumpović, Vladimir Gregurek te Ivan Jakovljević kao članovi, a što su većinom glasova vijećnici danas i prihvatili.

Vijećnici su usvojili i polugodišnje Financijsko izvješće Dječjeg vrtića odnosno Knjižnice i čitaonice Popovača, kao i Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Popovača za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. Kako je izvijestila Melita Pavlić, stručna referentica za Proračun Općine, ukupni prihodi su u prvih šest mjeseci realizirani u iznosu od 53 posto, a ukupni rashodi u iznosu od 30 posto.

Na 16. po redu sjednici Općinsko vijeće usvojilo je i Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Popovača. 'Ova je Odluka usvojena 1996. godine i zbog novih zakonskih propisa ona je morala doživjeti promjene'- istaknula je tajnica Biserka Novak. Vijećnici su donijeli i Odluku o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Općine Popovača, temeljem koje će se u općinskoj upravi ustrojiti dva upravna odjela- UO za proračun i opću upravu te UO za komunalni sustav i prostorno planiranje. Usvojena je i Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Popovača koja je usklađena s novim Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnosno prilagođena Vladinoj Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi. ‘Riječ je o odlukama koje predstavljaju bazu za donošenje novih dokumenata temeljem kojih će se zaokružiti usklađenje sa Zakonom u ovom smislu. Time će se postaviti i temelji preustroja općinske uprave kojemu je cilj proširenje stručnih službi'- istaknuo je načelnik Josip Mišković.