kontaktopcinaJavna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja u Popovači traje od 27. rujna do 12. listopada- objavljuje Ured općinskog načelnika.

 

 

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POPOVAČA
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 363-01/11-01/122
Urbroj: 2176/16-04/2-11-5
Popovača, 15. rujna 2011.

 

Općinski načelnik Općine Popovača na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07., 38/09., 55/11 i 90/11), objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna DPU groblja Popovača

1. Javna rasprava započet će 27. rujna 2011. a završit će 12. listopada 2011. godine.
2. Javni uvid o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Popovača traje od 27. rujna 2011. a do 12. listopada 2011. godine, i to:

- radnim danom u prostorijama Općine Popovača U Popovači, Trg grofova Erdödyja 5 od 9 do 14 sati i na
- web stranicama Općine Popovača.

3. Javno izlaganje prijedloga Detaljnog plana uređenja groblja Popovača u postupku javne rasprave održat će se u Popovači, u gradskoj vijećnici na Trgu grofova Erdödyja 7, dana 6. listopada (četvrtak) s početkom u 9,00 sati .
4. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog ciljanih izmjena i dopuna prijedloga Detaljnog plana uređenja groblja Popovača mogu se dati usmeno u tijeku javnog izlaganja na zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida i/ili se mogu dati u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Općine Popovača od početka javne rasprave, tj. od 27. 9. do 12. listopada 2011. godine.

Općinski načelnik
Josip Mišković