kontaktopcinaOpćinsko Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, objavljuje poziv za pismeno testiranje kandidata za navedeno radno mjesto.

 

 

Na temelju članaka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu Višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, objavljuje

 

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pismeno testiranje)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pismenom testiranju može pristupiti od 4 prijavljenih na natječaj 1 kandidat za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću i to :

1. Sandra Horvat, Popovača, Braće Weiss 32

II. Podnositeljima prijava koji ne ispunjavaju formalne uvjete upućena je obavijest o neispunjavanju uvjeta.

III. Pismeno testiranje će se održati 26. svibnja 2011. u 9 sati u Domu kulture Popovača.

IV. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da pristupi testiranju u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana i u navedeno vrijeme ne odazove na testiranje, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na testiranju remeti mir i/ ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu.

V. Rezultati testiranja objavit će se na web stranici Općine i na Oglasnoj ploči Općine Popovača. S kandidatima koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 50 % ukupnog broja bodova, obavit će se intervju.

VI. Ovaj poziv objavljen je na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Popovača

 

Predsjednica Povjerenstva
Kristina Ričković- Rusan