Početna Natječaji i javni pozivi Natječaj za davanje stana u najam

Najave
Natječaj za davanje stana u najam
Petak, 22 Travanj 2011 10:16

kontaktopcinaOpćina Popovača objavljuje Natječaj za davanje u najam stana u Donjoj Vlahiničkoj.

 

Na temelju članka 17. Odluke o davanju u najam stana u vlasništvu Općine Popovača („Službene novine" Općine Popovača br. 7/97) i Odluke općinskog načelnika Klasa: 010-06/11-01/60 Urbroj: 2176/16-01-11-2 od 11. travnja 2011, Općina Popovača raspisuje

 

N A T J E Č A J
za davanje stana u najam

 

A. Stan koji se daje u najam: dvosobni stan neto korisne površine 50 m2, a koji se nalazi u Donjoj Vlahiničkoj (iznad trgovine).

B. Uvjeti natječaja:

Stan se daje u najam na rok od 1 godine, a na natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:
- koji imaju prebivalište na području Općine Popovača
- da podnosioc zahtjeva i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju na području Hrvatske u vlasništvu kuću ili stan, niti koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca

C. Podnositelj prijave na natječaj za davanje stana u najam uz prijavu prilaže sljedeće dokumente:

- presliku domovnice
- uvjerenje o prebivalištu
- vlastitu izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da podnositelj prijave i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću ili drugu imovinu veće vrijednosti na području RH, te da nisu takvu svoju imovinu otuđili u zadnjih 10 god., a niti ne koriste stan u položaju zaštićenog najmoprimca,
- dokaz o visini prihoda za sebe i članove obiteljskog domaćinstva u 2010. god.,
- za osobe koje su sudjelovale u Domovinskom ratu uvjerenje o učešću,
- za osobe koje su invalidi rješenje nadležnog organa o stupnju invalidnosti

D. Rok za podnošenje prijava na natječaj:

1. Rok za prijavu na natječaj za davanje u najam stana je 8 dana od dana objave u „Moslavačkom listu",
2. Prijave se podnose neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte na adresu Općina Popovača, Trg grofova Erdodyja 5.

E. Rezultati natječaja

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana isteka roka za prijave na natječaj.

OPĆINA POPOVAČA

 
 
Btn_srgp

Btn_izbori_VMO_2019


Btn_smz

Btn_LAG

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Službene stranice Grada Popovača optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera 8, Firefoxa 3.5. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 6 ili 7, svakako nadogradite svoj preglednik. Na taj način osigurati ćete pravilno prikazivanje ove internet stranice, te iskorištavanje svih njenih mogućnosti.