33-sjednica-mNa jučer održanoj sjednici općinski su vijećnici usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Popovača.

Umjesto dosadašnjih 1,41 kn/mᶟ utrošene vode po domaćinstvima, naknada za razvoj iznosit će 2,00 kn/mᶟ. Ista naknada za pravne je osobe sa 2,13 kn/mᶟ povećana na 3.50 kn/mᶟ. „Općina Popovača prije dvije godine nije podigla naknadu za razvoj kao što je to tada učinio Grad Kutina pa su cijene vode i vodnih usluga na područjima ovih dviju lokalnih jedinica različite. U ovom trenutku razlog povećanja naknade je prije svega završetak nekoliko investicija kao što je vodovodna mreža Novo Brdo- Paklenica u Gornjoj Jelenskoj, Moslavačka Slatina te još neki odvojci u Gornjoj Gračenici gdje su potrebe za vodom iznimno velike"- obrazložio je općinski načelnik Josip Mišković naglasivši pravo svih građana na osiguravanje podjednakih uvjeta odnosno važnost ravnomjernog razvoja Općine.33-sjednica-1

33-sjednica-2
Na 33. sjednici donesena je i Odluka o prijenosu investicija za gradnju na Moslavinu d.o.o. Kutina. Riječ je o odvodnji dijela Ulice bana Jelačića do priključka na postojeću kanalizaciju u Kolodvorskoj ulici u Popovači, potom sanitarno- fekalne kanalizacije u Ulici Mikulanica, sanitarno- fekalne kanalizacije u Zagrebačkoj ulici u Voloderu te distributivnog vodovoda vodoopskrbnog cjevovoda u ulicama Paklenica i Novo Brdo u Gornjoj Jelenskoj. Kako je napomenuo načelnik Mišković, prijenos investicija na Moslavinu d.o.o. stvara uvjete da realizacija tih projekata bude uvrštena u sufinanciranje od strane Hrvatskih voda. „Hrvatske vode, naime, financijski podupiru isključivo one projekte koje nominira komunalno poduzeće"- rekao je Mišković istaknuvši da će Općina procijeniti dinamiku prenošenja spomenutih investicija. Vijećnici su usvojili i Odluku o prijenosu na upravljanje odvodnje otpadnih voda – kanalizacijske mreže na području Općine Popovača Moslavini d.o.o. Kutina. Općina kao lokalna samouprava nije ovlaštena da održava kanalizaciju na svom području, napomenuo je načelnik, a ovim će ugovorom ubrzati i proces ishođenja suglasnosti za priključak na kanalizacijsku mrežu.

33-sjednica-4

33-sjednica-3