31-sjednica-popovaca5Predsjednik Općinskog vijeća Općine Popovača sazvao je 32. sjednicu Vijeća koja će se održati u srijedu, 06. lipnja s početkom u 13 sati.

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat,

2. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića Popovača za 2012. god.,

Predlagač: općinski načelnik

Izvjestitelji: općinski načelnik i predstavnica Dječjeg vrtića

3. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Popovača za 2012. god.

Predlagač: općinski načelnik

Izvjestitelji: općinski načelnik i predstavnica Knjižnice i čitaonice

4. Donošenje I. Izmjena i dopna Programa za 2012. god.:

a) gradnje komunalne infrastrukture

b) održavanja komunalne djelatnosti

c) tekućeg i investicijskog održavanja te gradnje društvenih građevina,

d) održavanje groblja

e) prostronog uređenja, očuvanja okoliša i zbrinjavanje glomaznog otpada,

Predlagač: općinski načelnik

Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Popovača za 2012. god.

Predlagač: općinski načelnik

Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

6. Donošenje Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2012. god,

Predlagač: općinski načelnik

Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

7. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova- odžavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Popovača,

Predlagač: općinski načelnik

Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

8. Donošenje Odluke o dodjeli Javnih priznanja Općine Popovača za 2012. god.:

a) Nagrade za životno djelo

b) Godišnje nagrade

c) Priznanja

Predlagač: Predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za Godišnju nagradu Općine Popovača