26_sjednica-mNa jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Popovača usvojena su šestomjesečna financijska izvješća Knjižnice i čitaonice kao i Dječjeg vrtića Popovača.

Popovački vijećnici prihvatili su i Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Popovača za prvih šest mjeseci ove godine. "Sadašnja slika proračuna je zadovoljavajuća. Uobičajeno je da se većina prihoda i rashoda ostvaruje u drugoj polovici godine, a plan koji je ovo Vijeće usvojilo dokazat će se kao realan i ispunjiv"- napomenuo je općinski načelnik Josip Mišković. Po pitanju županijskog vijećnika HSS-a Ivana Behtanića kada će se realizirati sanacija mosta preko Obževa u Strušcu, savjetnik za komunalno gospodarstvo i javnu nabavu Ivan Čarapar istaknuo je kako za ovaj projekt Općina ima građevinsku dozvolu, a njegova procijenjena vrijednost iznosi oko dva milijuna kuna. "Budući Općina nije u mogućnosti samostalno izgraditi taj most, za pomoć smo se javili državnim institucijama. Osigurani su svi tehnički uvjeti za taj projekt, ali financijski još uvijek izostaju"- rekao je načelnik. Odgovarajući na pitanje SDP-ova vijećnika Zdenka Krnjića o dinamici izgradnje infrastrukture u naselju Ribnjača, Mišković je naglasio kako su u Vukatinovićevoj ulici provučena vodovodna i plinska mreža, a u dužini od 300 metara izgrađen je i vodovod u Hubertovoj. Daljnji nastavak vodovodne mreže do Moslavačke Slatine planira se realizirati do kraja godine.

26_sjednica1
U nastavku 26. sjednice usvojena je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2010. godinu, kao i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Popovača. Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te Uredbe o naknadi za zadržavanje takvih zgrada u prostoru, donošena je i Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Tako za prvu položajnu zonu (naselje Popovača unutar granica obuhvata Urbanističkog plana), NP iznosi 20 kuna; za drugu zonu (Popovača izvan granica obuhvata Urbanističkog plana i naselje Voloder) NP je utvrđen u iznosu 15 kuna; za treću položajnu zonu (Potok, Stružec, Osekovo, Gornja Gračenica, Podbrđe i Donja Vlahinička) 10 kuna; NP za četvrtu položajnu zonu (Donja Gračenica, Ciglenica i Gornja Jelenska 5 kuna; za petu zonu (Donja Jelenska i Moslavačka Slatina) NP iznosi 3 kune.26_sjednica2
Jučerašnja sjednica zaključena je usvajanjem Prijedloga kandidata za suce porotnike.