Jučer je s radom započela Agencija za poljoprivredno zemljište, specijalizirana javna ustanova koju je Vlada RH osnovala za obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.

Od 1. srnja na snagu su stupili i članci 81., 82. i 83. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji propisuju postupak prodaje i zakupa privatnoga poljoprivrednog zemljišta kojeg provode jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb u ime i za račun Agencije.
U nastavku objavljujemo Postupak prodaje i zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta kao i pripadajuće obrasce za preuzimanje.

Postupak prodaje i zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta

Obrasci u postupku prodaje i zakupa privatnog poljoprivrednog zemljišta  (ZIP, 177KB)