dogradnja dv mGradonačelnik Grada Popovače zajedno je s izvođačem radova i ravnateljicom Dječjeg vrtića obišao radove na dogradnji Dječjeg vrtića.


„Nakon obilaska radova moram priznati da sam zadovoljan viđenim i mogu potvrditi da radovi teku sukladno planu i dogovoru. Jučer je zalivena prva deka i radovi se nastavljaju dalje. Od izvođača smo saznali da bi oko mjeseca studenog trebali završiti vanjski radovi završno s fasadom, nakon čega se pristupa unutarnjem uređenju što ukazuje na završetak radova u roku, odnosno s 1. ožujkom sljedeće godine" – izjavio je gradonačelnik Mišković.
Obilasku je nazočila i ravnateljica Dječjeg vrtića koja je ukazala na prednosti koje nosi ova dogradnja. „Dogradnjom vrtića ostvarit će se uvjeti za sve one roditelje koji bi željeli da njihova djeca idu u dječji vrtić, a mi ih nismo mogli upisati jer trenutno nemamo dovoljan kapacitet za svu djecu u potrebi. Osim toga, stvorit će se i bolji uvjeti za djecu koja pohađaju malu školu" – objasnila je ravnateljica Zeman ukazujući i da će biti potrebe za novim zaposlenjima nakon otvaranja novih skupina sa završetkom ovog projekta.