sastanak-s-obrtnicima-mTroškovi legalizacije obrtnike na području Grada Kutine i općina Popovača i Velika Ludina učlanjenih u Udruženje obrtnika Kutina doveli su u tešku situaciju.

„Obrtnici su na rubu opstanka i trebaju pomoć jedinica lokalne samouprave.", rekao je Ivica Ružička, predsjednik Udruženja obrtnika na sastanku Upravnog odbora udruženja sa gradonačelnikom Kutine i načelnikom Općine Popovača dodajući da obrtnici mogu opstati jedino uz financijsku podršku lokalnih jedinica. „Mi se više ne možemo zaduživati. Većina nas nije kreditno sposobna da se zadužimo i to nije rješenje. Možemo jedino dati prijedlog, dati zamolbu, probati utjecati na naknadu za komunalni doprinos u samoj legalizaciju. Na ovo što ide u državni proračun Udruženje obrtnika ne može utjecati"- istaknuo je Ružička.
Općina Popovača u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom u proračunu je osigurala 100.000 kuna za sufinaciranje troškova legalizacije OPG-a i objekata površine veće od 1000 m2. „Obrtnici u Općini Popovača kod izgradnje svojih poslovnih objekata plaćaju komunalni doprinos u iznosu od 0,50 kn/mᶟ. Ovu je odluku Općina donijela prije dvije godine, a kao poticajnu mjeru za razvoj gospodarstva i izgradnju poslovnih objekata te je ona prenesena i na postupak legalizacije tako da Općina Popovača ima najpovoljniji komunalni doprinos za poslovne subjekte na razini države"- naglasio je načelnik Mišković. sastanak-s-obrtnicima1

 

Davor Žmegač, gradonačelnik Kutine također je izrazio razumijevanje za probleme obrtnika te je naglasio kako Grad Kutina želi pomoći. „Većina prihoda od legalizacije prihod je države. Komunalni doprinos prihod je gradova i tu će Grad Kutina pomoći obrtnicima, jer tu već pomaže i poljoprivrednicima na način da im oprašta 75% od komunalnog doprinosa koji je prihod Grada. Nema nikakvog razloga da ne donesemo takvu odluku i u odnosu na legalizaciju poslovnih objekata u funkciji obrta"- napomenuo je Žmegač.

Obrtnici su u raspravi izrazili zadovoljstvo što su im jedinice lokalne uprave spremne pomoći u legalizaciji dodavši kako će to biti značajna pomoć u opstanku obrtništva. Na kraju sastanka je zaključeno kako se prijedlozi sa sastanka što prije trebaju formirati u zaključke i odluke budući da je rok za legalizaciju 30. lipnja.