mo-ciglenica-mČlanovi Vijeća mjesnog odbora Ciglenice održali su sjednicu kojoj je nazočio i općinski načelnik Josip Mišković.

Otvarajući sjednicu predsjednik Vijeća ovog mjesnog odbora Ivan Pasanec podsjetio je na nedavno realizirane radove. "Dobili smo asfaltiranje ceste u dužini 350 metara, uspjeli smo adaptirati krovište Pučkog doma koje je propuštalo, asfaltirali površinu ispred doma i uredili okoliš. Kako u selu nemamo niti trgovinu, ni crkvu niti školu, ovaj nam je objekt sve i uvijek smo o njemu dobro brinuli"- rekao je Pasanec zahvalivši načelniku na razumijevanju. I ostali članovi MO ovom su prilikom izrazili zahvalu načelniku za sve što je učinjeno, kao i zadovoljstvo činjenicom da ovo selo kao heterogena cjelina ima kompletnu komunalnu infrastrukturu, ali i pomoć u smislu poticanja društvenog života.
U nastavku sjednice uvrđen je Plan rada za 2012. godinu kojim je predviđeno dovršetak uređenja prostorije bivše kuglane u Pučkom domu koja bi služila za sastanke mjesnih udruga. Vijeće mjesnog odbora Ciglenica u Plan je uvrstilo i adaptaciju seoske kapele koja je trenutno u iznimno lošem stanju, a kako je naglasio Pasanec, prepreku tome više ne predstavlja niti pitanje njezina vlasništva. Kapela sagrađena 1924. godine više se, naime, ne vodi kao vlasništvo jedne cigleničke obitelji već RK župe Voloder. Plan rada za iduću godinu obuhvaća i rekonstrukciju plinske mreže u ovom naselju, sada jedinom na području Općine koje još uvijek ima čeličnu konstrukciju. Nastavno na ovo pitanje načelnik je najavio da će Općina do kraja godine imati završenu dokumentaciju kako bi rekonstrukcija plinske mreže mogla etapno izvesti. "Vaš plan za 2012. godinu smatram realnim i ostvarivim"- rekao je Mišković.mo-ciglenica-1
Predsjednik MO Ciglenica Ivan Pasanec izložio je u nastavku ove sjednice plan obilježavanja 110. godišnjice doseljenja Talijana u Ciglenicu. "Tim povodom u pripremi je objava jedne prigodne monografije u kojoj će se predstaviti običaji talijanske nacionalne manjine. Pisanje monografije povjereno je dr. Škiljanu sa Instituta za migracije i narodnosti, a njezino izdavanje upriličilo bi se u lipnju u sklopu obilježavanja Dana Općine"- najavio je Pasanec čiji je prijedlog pozdravio i načelnik Mišković.