mo-popovaca-mNa jučerašnjoj sjednici članovi Vijeća mjesnog odbora Popovača raspravljali su o Planu programa rada za 2012. godinu.

Pored uređenja obaju trgova u središtu Popovače kao najistaknutijem prioritetu kada je riječ o komunalnim potrebama ovog naselja, članovi Vijeća Mjesnog odbora će u okviru Plana rada za iduću godinu od izvršnih čelnika zatražiti i sanaciju prometnice u Ravniku kao i pješačke staze od Doma kulture do stepenica prema Autobusnom kolodvoru. "Uputit ćemo i zahtjev da Mjesni odbor bude taj subjekt koji će davati prijedloge uređenja zelenih površina u Popovači. Aktualizirat ćemo i pitanje asfaltiranja Mučnjakove ulice u Popovači te izgradnju pješačke staze u Raičevcu"- rečeno je na jučerašnjem sastanku Vijeća MO Popovača.

mo-popovaca1
Kako je zaključeno, zbor građana Popovače sazvat će se u listopadu, a građanima će jednom mjesečno pružiti i mogućnost neposrednog obraćanja Vijeću mjesnog odbora sa svim svojim pitanjima i sugestijama. Na sastanku je usvojen i prijedlog Poslovnika Vijeća mjesnog odbora Popovača, a potaknuta je i rasprava o potrebi adekvatnije skrbi o Domu kulture. Vijeće će se, istaknuto je, snažnije aktivirati i u smislu praćenja građevinskih radova na području naselja Popovača.