mo-osekovo-mPredsjednik Vijeća mjesnog odbora Osekovo Roman Rosavec sazvao je Zbor građana koji će se u tamošnjem Pučkom domu održati u petak, 15. srpnja s početkom u 20.30 sati.

Za najavljeni Zbor građana u Osekovu utvrđen je sljedeći Dnevni red:


1. Prezentacija projekta izgradnje Prijamnog centra Osekovo na ulazu u Park prirode Lonjsko polje
2. Dinamika realizacije Plana rada Vijeća mjesnog odbora Osekovo
3. Razno