Jučer je u voloderskom Donjem Krivaju izvršen tehnički pregled kanalizacijske mreže.

 

Realizacijom treće faze u potpunosti je završena izgradnja kanalizacijske mreže u tom naselju Volodera, koje sada ima kompletnu komunalnu infrastrukturu. Ukupna dužina mreže iznosi oko 2,5 kilometra. U drugu fazu radova uloženo je 2,8 milijuna kuna, dok je za treću fazu izdvojeno 800.000 kuna. „Ovime su stvoreni svi uvjeti za priključivanje građana Donjeg Krivaja na kanalizaciju. Ispust se, dakle, vrši u sabirni kolektor koji se u vodotok Jelenka ispušta prema projektnom rješenju i uvjetima Hrvatskih voda"- rekao je općinski načelnik Josip Mišković.
Jučerašnjim tehničkim pregledom utvrđeno je kako su svi radovi na kanalizacijskoj mreži u Donjem Krivaju izvršeni po pravilima struke. Obzirom da uz rub ceste više neće biti građevinskih radova, stvoreni su i uvjeti za njezino presvlačenje koje se očekuje tijekom ove godine u okviru modernizacije nerazvrstanih cesta.