Na aktualnom satu 30. sjednice Vijeća Općine Popovača postavljeno je niz pitanja od kojih Vam donosimo neke od najzinimljivijih...

30. sjednica Općinskog vijeća sazvana je 12. prosinca 2008. godine u 13 sati i prostorijama Vijećnice sa dnevnim redom: