38_sjednica-mVijećnici Općinskog vijeća Općine Popovača jučer su održali 38. sjednicu.

Na jučerašnjoj sjednici nije usvojena Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. za dugoročno zaduživanje namijenjeno financiranju projekta vodnih građevina vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava. Zahtjev za suglasnost podnesen je, kako je obrazloženo u prijedlogu, u cilju dobivanja novčanih sredstava u iznosu od 5 milijuna kuna pod povoljnijim uvjetima zaduživanja u odnosu na ranije uvjete. Načelnik Općine Josip Mišković, ujedno i član Skupštine Moslavine d.o.o., obrazlažući razloge zaduženja napomenuo je kako se ono traži isključivo zbog realizacije kapitalnih investicija Moslavine d.o.o. „Tu se radi o vodocrpilištu i bušenju bunara te magistralnom cjevovodu prema Lipovljanima gdje ima i obaveza za koje tvrtka nema redovna financijska sredstva. Skupština je donijela odluku da se u te investicije ide s izvođačem s kojim je potpisan ugovor. Radovi idu pa se očekuju i situacije koje je potrebno podmiriti"- napomenuo je Mišković.38_sjednica-4

38_sjednica-3

38_sjednica-1
Glasovanje o ovom zahtjevu prolongirano je za iduću sjednicu na kojoj se detaljnije informacije o tehničkim pitanjima i dinamici gradnje vodnih građevina očekuju od direktora poduzeća Mije Šepaka.
U okviru 38. sjednice vijećnici su dali suglasnost na sporazum o sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Kutina. Također su podržali i odluku o sufinanciranju troškova rekonstrukcije 6- stazne automatske kuglane u Sportskom centru Kutina, a zajedno s Gradom Kutinom i Općinom Lipovljani. Planirana ukupna vrijednost investicije je 500.000 kuna, a Općina Popovača u realizaciji zahvata sudjelovat će sa pokrivanjem 30% troškova. Kako predviđa Ugovor, Športski centar Kutina omogućit će općinama Popovača i Lipovljani za potrebe športskih kuglačkih klubova, udruga građana i umirovljenika s njihovog područja za treninge i natjecanja korištenje kuglane u vremenu od tri godine od dana stavljanja staze u funkciju, a za Popovaču to je ukupno 1032 sata godišnje.38_sjednica-5
Načelnik Općine Popovača na sjednici je izvijestio vijećnike o aktivnostima u proteklih šest mjeseci, a predmet rasprave bili su i projekti gradnje ostvareni tijekom prošle godine. Na 38. sjednici Općinskog vijeća usvojene su i II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača, a LURA Grupi koja je kupila zemljište u Gospodarsko- proizvodnoj zoni 'Mišička' produljen je rok za izgradnju poslovnog objekta do 2015. godine. Zbog potrebe usklađenja sa novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o izborima, usvojene su i Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Popovača odnosno Poslovnička Odluka o Izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća. Kao zamjenik vijećnika Hrvatske stranke prava na ovoj je sjednici prisegnuo Branislav Pavličević.