37_sjednica_ov_mPredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 38. sjednicu Općinskog vijeća koja će biti održana u utorak, 19. ožujka 2013. godine s početkom u 13 sati u novoj vijećnici.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

1. Izvješće Mandatnog povjerenstva,

2. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: Izrađivač Plana

3. Aktualni sat,

4. Usvajanje skraćenog zapisnika s 37. sjednice Općinskog vijeća,

5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Moslavina d.o.o. za dugoročno zaduživanje,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik

6. Donošenje Zaključka o prijedlogu člana u Nadzorni odbor Trgovačkog društva Moslavina d.o.o.
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik

7. Donošenje zaključka o suglasnosti na I. Dodatak Sporazuma o sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Kutina",
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik

8. Donošenje Odluke o sufinanciranju troškova automatske kuglane u zgradi Športskog centra Kutina,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik

9. Donošenje Odluke o Aneksu kupoprodajnog ugovora za nekretninu u zoni Mišička Popovača,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik


10. Donošenje Odluke o ustupanju na korištenje zgrade, dvorišta i opreme Dječjem vrtiću Popovača,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik

11. Donošenje Odluke o Izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Općine Popovača,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik

12. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od lipnja do prosinca 2012. god.
Izvjestitelj: općinski načelnik

13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2012. god.
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i Stručne službe

14. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. god.,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i Stručne službe7

15. Izvješće o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Popovača za 2012. god.,
Predalagatelj: općinski načelnk
Izvjestitelj: općinski načelnik

16. Donošenje statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Popovača,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: Stručne službe

17. Donošenje Poslovničke Odluke o Izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Popovača,
Predalgatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: Stručne službe

18. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na održavanju javne rasvjete,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva Franjo Martinović