37_sjednica_ov_mU Popovači je održana 37. sjednica Općinskog vijeća.

Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine u 2012. godini je u okviru 37. sjednice Vijeća predstavio načelnik Policijske postaje Kutina Tone Mašunjac ocijenivši ga povoljnim. Kako je istaknuo, tijekom prošle godine policijski su službenici evidentirali 187 kaznenih djela čija je razriješenost iznosila 50,3 % što u odnosu na 2011. predstavlja poboljšanje za 3,4 %. „Najzastupljenija su bila djela općeg kriminaliteta odnosno kaznena djela protiv imovine. Evidentirano je 86 krađa i teških krađa što je, uspoređujući s prethodnom godinom povećanje za 30,3 %. Najveći broj krađa počinjen je u vikend naseljima, a smanjen je broj provalnih krađa u vozila što je ranije bio čest slučaj posebno izražen na parkiralištima mjesnih groblja. U 2012. godini evidentiran je samo jedan slučaj nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih tvari što je vrlo značajno smanjenje. U tom segmentu provedeno je niz preventivnih akcija čija je realizacija snažno podržana i od strane Općine Popovača"- napomenuo je Mašunjac te podnoseći Izvješće istaknuo i 9 zabilježenih prijevara većinom usmjerenih na stariju populaciju mještana.

37_sjednica_ov_6
Zamjenik načelnika Prometne policije Kutina Žarko Stojisavljević izvijestio je popovačke vijećnike kako je tijekom 2012. na području Općine zabilježeno 88 prometnih nesreća od čega njih 43 sa materijalnom štetom, 44 sa ozljedama i jedna sa smrtnom posljedicom. „Prema vrstama prometnih nesreća najveći broj odnosi se na slijetanja vozila s ceste i sudare iz suprotnih smjerova, a najčešća okolnost nesreća bila je brzina neprilagođena uvjetima na cesti. Najveći broj nesreća događao se vikendom, a najviše ih je bilo u Popovači i Voloderu na glavnim prometnicama. U navedenim prometnim nesrećama evidentirano je 24 vozača i jedan putnik pod utjecajem alkohola"- rekao je Stojisavljević.

37_sjednica_ov_9
Dnevni red 37. sjednice obuhvatio je i Izvješće o zapošljavanju i nezaposlenosti na području Općine Popovača u 2012. godini koje je prezentirala predstavnica kutinske Područne službe Zavoda Tanja Lovrić- Ivanković napomenuvši kako je prošlogodišnji prosjek broja nezaposlenih 1189 osoba što je u odnosu na 2011. povećanje za 18 %. Najmanja razina nezaposlenosti evidentirana je u mjesecu lipnju, a najveća u prosincu. U ukupnom broju nezaposlenih najveći je broj osoba sa srednjim trogodišnjim školama, njih 33 %. Prema razini obrazovanja, najveće povećanje broja nezaposlenih bilježi se kod kategorije viših škola i stručnih studija i to 50 %, a smanjenje jedino kod osoba sa završenim gimnazijama.

37_sjednica_ov-1

„Po spolnoj strukturi udio žena je 53%. Na području Općine Popovača evidentirano je 85 nezaposlenih hrvatskih branitelja što predstavlja povećanje za 7 % u odnosu na 2011., dok su zabilježene 22 osobe sa invaliditetom što je povećanje za čak 57 %. S područja Općine lani nije zaposlena niti jedna osoba s invaliditetom. Prema dobi, najviše nezaposlenih su mlade osobe od 20 do 29 godina starosti koje čine 30 posto u ukupnoj nezaposlenosti. Sa evidencije Zavoda prošle je godine zaposleno 466 osoba što je za 20 % više nego li godinu ranije"- rekla je Lovrić- Ivanković te izdvojila sezonsko zapošljavanje koje, kako je naglasila, sve više dolazi do izražaja. Lani je, naime, s područja Općine na sezonski rad otišla 41 osoba što je najveći broj unazad nekoliko godina, a većina tih poslova bila je na Jadranu te u Njemačkoj. Zavodu su od strane lokalnih poslodavaca prijavljene 132 potrebe za radnicima. Najveća potražnja pritom je izražena za čistačicama, zidarima, knjigovođama, frizerima, konobarima, prodavačima, zidarima, stolarima, drvnim tehničarima, a kod viših škola i fakulteta za agronomima, dipl. socijalnim radnicima, doktorima medicine, građevinskim inženjerima, informatičarima, psiholozima itd. Od strane poslodavaca je prema Planu poticanja zapošljavanja zaprimljeno 16 zahtjeva za sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih osoba od čega je prihvaćeno njih 15 te je u tom segmentu ukupno isplaćeno 467.000 kuna.

37_sjednica_ov_4

37_sjednica_ov_2

37_sjednica_ov_3
Popovački vijećnici na 37. su sjednici podržali Planove i programe rada općinskih ustanova Knjižnice i čitaonice odnosno Dječjeg vrtića za 2013. godinu, a na koje nisu izražene nikakve primjedbe. U nastavku sjednice vijećnici su na znanje primili i Izvješće o obavljenoj reviziji Općine Popovača za 2011. godinu te usvojili Odluku o povjeravanju komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Popovača poduzeću Kapitel d.o.o. kao najpovoljnijem ponuditelju. Također je donesen Zaključak kojim se za mrtvozornika za područje Općine predlaže dr. Zdenkica Borko- Ivandić.

37_sjednica_ov_5