36-sjednica-mPredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 37. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati u srijedu, 30. siječnja u 13 sati u novoj vijećnici.

 

 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat,

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 36. sjednice Općinskog vijeća,

3. Izvješće o stanju sigurnosti i stanju sigurnosti u prometu na području Općine Popovača u 2012. god.,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelji: predstavnici Policijske postaje i Postaje prometne policije Kutina

4. Izvješće o zapošljavanju i o nezaposlenosti na području Općine Popovača u 2012. god.,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Kutina,

5. Plan i program rada Dječjeg vrtića Popovača za pedagošku godinu 2012./2013.,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: ravnateljica Dječjeg vrtića Popovača

6. Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Popovača za 2013. god.,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelj: ravnateljica Knjižnice i čitaonice Popovača

7. Izvješće o obavljenoj reviziji Općine Popovača za 2011. god,
Predalgatelj: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

8. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Popovača,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

9. Donošenje zaključka o upućivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje Općine Popovača,
Predlagatelj: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe