36-sjednica-mNa 36., zadnjoj ovogodišnjoj radnoj sjednici Općinsko vijeće usvojilo je Proračun Općine za 2013. godinu, i to u visini 33,2 milijuna kuna.

Donošenju proračuna prethodilo je usvajanje programa iz područja komunalnih djelatnosti i prostornog uređenja odnosno javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi i sportu, kao i financijskih planova općinskih ustanova. Nakon duge rasprave vijećnici su ipak usvojili Plan Knjižnice i čitaonice kojim je predviđeno zapošljavanje knjigovođe obzirom da taj posao, kako je obrazloženo, zbog značajnog povećanja njegova opsega za njih više nije u mogućnosti izvršavati djelatnica Dječjeg vrtića, a na što je upozoravano i na prijašnjim sjednicama. Raspravljajući o Financijskom planu Knjižnice Klub vijećnika SDP-a izrazio je prijedlog da se ukine plaćanje članarine za učenike i studente i sredstva tog prihoda nadomjeste iz općinskog proračuna.

36-sjednica2

„Proračun je realan i izvediv, nije prigodno predizborno 'napuhan' i usklađen je s aktualnim stanjem u gospodarstvu. Ni iduće godine ne očekuje se bum u razvoju gospodarstva i nismo u proračunu planirali nešto što ne možemo ostvariti", rekao je načelnik Općine Popovača Josip Mišković dodajući kako se, unatoč krizi, očekuje izgradnja dvaju poslovnih objekata u Zoni 'Mišička' te početak gradnje nove škole sa sportskom dvoranom koja bi trebala biti završena u roku od 24 mjeseca.36-sjednica3

Vijećnici su na 36. sjednici donijeli i III. Izmjene i dopune Proračuna Općine za 2012. godinu. „Većim dijelom treći rebalans odnosi se na tehničko poravnavanje unutar Proračuna, a najznačajniju izmjenu predstavljaju sredstva u iznosu od 530.000 kuna ostvarena od Ministarstva gospodarstva za Gospodarsko- proizvodnu zonu 'Mišička'" – obrazložio je Mišković.

36-sjednica1

Općinsko vijeće Popovače donijelo je na 36. sjednici i odluku kojom se daje suglasnot na Elaborat o usklađenju komunalnog i energetskog sektora sa novom zakonskom regulativom. Mijo Šepak, direktor Moslavine d.o.o. izvijestio je vijećnike kako se tvrtka sukladno zakonu mora razdvojiti na dvije tvrtke; za vodoopskrbu i odvodnju, a nova tvrtka koja će se oformiti odvajanjem sa osnivanjem bavit će se zbrinjavanjem otpada. Taj proces treba biti dovršen do kraja ove godine, ali niti jedno komunalno poduzeće u Hrvatskoj to nije uspjelo napraviti zbog nejasnoća u Zakonu pa će se proces osnivanja poduzeća za zbrinjavanje otpada produžiti.36-sjednica4
Na Aktualnom satu 36. sjednice dio vijećnika izrazio je nezadovoljstvo radom zimske službe, dok je dio njih istaknulo kako je on bio zadovoljavajući s obzirom na teške vremenske uvjete. Vijećnike je zanimalo i stanje realizacije kredita Općine pa je načelnik Josip Mišković objasnio kako je još uvijek u tijeku rješavanje žalbe te se sukladno Zakonu o javnoj nabavi čeka rješenje iste. „To nas je usporilo, ali vjerujem da ćemo sve uspjeti realizirati prema planu", zaključio je načelnik.