kontaktopcinaPredsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec sazvao je 28. sjednicu koja će se održati u petak, 16. prosinca s početkom u 13 sati.

 

 

Za posljednju ovogodišnju radnu sjednicu Općinskog vijeća predložen je sljedeći Dnevni red:

1.Aktualni sat,

2.Usvajanje skraćenog zapisnika 27. sjednice Općinskog vijeća,

3.Donošenje Odluke o ciljanim izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja groblja u Popovači,
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: Izrađivač DPU-a groblja Popovača - APE d.o.o. Zagreb

4. Donošenje III. Izmjena i dopuna:
a) Programa održavanja komunalnih djelatnosti u 2011. god.,
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. god.
c) Plana prostornog uređenja, očuvanja okoliša i zbrinjavanje glomaznog otpada u 2011. god.,
d) Programa održavanja groblja u 2011. god.,
e) Plana tekućeg i investicijskog održavanja te gradnja društvenih građevina u 2011. god.,
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

5.Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Popovača
za 2011. godinu,
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe Dječjeg vrtića Popovača,

6.Donošenje III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Popovača za 2011. god.,
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe

7.Donošenje :
a)Programa održavanja komunalnih djelatnosti u 2012. god.,
b)Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. god.
c) Plana prostronog uređenja, očuvanja okoliša i zbrinjavanja glomaznog otpada u 2012. god.
d) Programa održavanja groblja u 2012. god.
e)Plana tekućeg i investicijskog održavanja te gradnja društvenih građevina u 2012. god.,
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: Stručne službe i općinski načelnik

8.Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Popovača za 2012. god.
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe Dječjeg vrtića Popovača,

9.Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Popovača za 2012. god.
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: općinski načelnik i Stručne službe Knižnice i čitaonice Popovača

10.Donošenje Proračuna Općine Popovača za 2012. god.,
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelji: Stručne službe i općinski načelnik