26_sjednica-mNa jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća usvojen je prijedlog drugog rebalansa ovogodišnjeg Proračuna.

Kako je obrazložio općinski načelnik Josip Mišković, s planiranih 33,5 milijuna kuna prihodi se smanjuju na 31,5 milijun kuna. "Razlog tomu prije svega predstavlja izostanak predviđene potpore od strane Hrvatskih voda u iznosu od milijun kuna te drugih određenih prihoda za koje smo utvrdili da neće biti realizirani u planiranoj dinamici"- rekao je Mišković.
Po drugom rebalansu porezni su prihodi u odnosu na prethodnu verziju proračuna ostali na jednakoj razini. Rudna renta je uz malo povećanje također ostala na planiranom nivou. Prihodovni dio načelnik je ocijenio realnim izrazivši uvjerenje u njegovu realizaciju do kraja godine. "Kada govorimo o rashodovnoj strani,za razliku od drugih lokalnih samouprava Općina Popovača nije puno zadirala u temeljnu potrošnju koja se odnosi na sam rad općine, dječjeg vrtića te školske i sportske aktivnosti. Jasno da je zadržavanje tih stavaka uvjetovalo smanjenje nekih drugih investicija"- istaknuo je načelnik.26_sjednica1
Razmatrajući II. Izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu, na 27. sjednici Općinskog vijeća naglašeno je da Općina ulaže znatna sredstva u školstvo i socijalnu skrb, a razlog tome je izuzetno težak socijalni moment. Komisija za socijalnu skrb intenzivno radi na rješavanju zahtjeva za pomoć koji u velikom broju svakodnevno stižu od strane građana teškog imovinskog stanja. Rješavanje socijalnih problema te potreba najmlađih sugrađana općinski načelnik smatra da u ovom trenutku treba biti prioritet. "Ovim rebalansom povećana su sredstva u segmentu zdravstva i socijalne skrbi, kao i ona namijenjena školstvu. Obveza je Općine da u ovim teškim trenucima pomogne najugroženijim građanima"- napomenuo je Mišković. Županijski vijećnik HSS-a Ivan Behtanić pritom je konstatirao da je sufinanciranje prehrane učenika u kutinskoj OŠ Vladimira Vidrića koju pohađaju i učenici s područja Općine Popovača velik iznos u odnosu na znatno veći broj učenika popovačke osnovne škole. Načelnik se složio da se ti kriteriji moraju dodatno preispitati i utvrditi, iako, kako kaže, treba imati u vidu i velik broj djece pripadnika romske populacije iz Donje Gračenice koji pohađaju školu Vladimira Vidrića.