25-sjednica-mNa jučerašnjoj sjednici vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Poslovno izvješće Moslavine d.o.o. Kutina za 2010. godinu.

Direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak naglasio je kako je protekla poslovna godina završena uspješno, s prihodima u iznosu 28,5 milijuna. „Iako je na ovom području velika pokrivenost vodoopskrbnom mrežom i svakodnevno raste broj priključaka, bilježi se stagnacija potrošnje vode što znači da se njome racionalnije gospodari. I veliki potrošači, privredni subjekti, sanacijom svoje unutarnje mreže smanjili su gubitke"- naglasio je Šepak. Kako je rekao, Moslavina d.o.o. bila je uspješna i u pripremi projekata za fondove EU, podsjetivši da je tvrtka nositelj kompletnog razvoja budućeg sustava Moslavačka Posavina. Govoreći o prošlogodišnjim i aktualnim investicijama, direktor Moslavine d.o.o. izdvojio je završetak izvora u Osekovu odnosno uređenje tamošnjeg pristupnog puta, sanaciju komunalne deponije za koju je osigurano 26 milijuna kuna nepovratnih sredstava kao i početak realizacije velikog kanalizacijskog sustava Popovača- Potok. „Od reorganizacije tvrtke prije osam godina pa do danas smo zajedničku imovinu Općine Popovača, Općine Velika Ludina i Grada Kutine povećali za 100 milijuna kuna"- zaključio je Šepak.

25-sjednica1
Lokalnu akcijsku grupu „Moslavina" popovačkim je vijećnicima na 25. sjednici predstavila Renata Šeperić Petak, obrazloživši kako su LAG-ovi jedna od obveza koju je RH preuzela za budući razvoj ruralnih područja. „Sve aktivnosti vezane za razvoj tog područja, dakle kompletan ruralni razvoj, ići će kroz Europski program LEADER, a da bi mogli provoditi europski projekt mora se osnovati LAG"- kazala je Šeperić Petak napomenuvši da će se razvojni projekti isključivo financirati iz zajedničke poljoprivredne politike.

25-sjednica4
U nastavku sjednice vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine čime su izvršena određena usuglašenja s distributerom te izjednačene visine naknada za priključenje kućanstava odnosno gospodarskih građevina. „Cilj ovih izmjena je da se Odlukom obuhvati sve ono što se pojavljuje na terenu"- obrazložio je načelnik Josip Mišković.25-sjednica2
Na 25. sjednici donesena je i Odluka o raskidu ugovora o kupoprodaji zemljišta u Gospodarsko- proizvodnoj zoni Mišička s kupcem odnosno vlasnikom Megel d.o.o., i to zbog nemogućnosti ispunjavanja ugovorenih uvjeta da u roku od tri godine od dana kupnje nekretnine izgradi gospodarski objekt. Kako je odlučeno, Općina Popovača će tvrtki Megel d.o.o. isplatiti povrat sredstava u iznosu od 600.417 kuna, a što je 10 posto manje nego li je bilo regulirano ugovorom o kupoprodaji. Na jučerašnjoj sjednici usvojena je i Odluka o ponovnoj prodaji tog istog  zemljišta.
Vijećnici su na 25. sjednici usvojili i Odluku o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine tvrtki Kapitel d.o.o. Ivanić Grad i to na rok od jedne godine.

25-sjednica3
Kako je odlučeno, Općina Popovača će za potrebe proširenja mjesnog groblja Popovača otkupiti zemljište u površini od 3.053 četvornih metara po procjeni stalnog sudskog vještaka u iznosu od 70,00 kuna/m2.