Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Pasanec  sazvao je 16. sjednicu istog koja će se održati 16. rujna s početkom u 13 sati.

Za 16. sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Aktualni sat

2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 14. i 15. sjednice Općinskog vijeća

3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
a)poljoprivrednog zemljišta predviđenog u Programu za prodaju
b) poljoprivrednog zemljišta predviđenog u Programu za zakup
c) poljoprivrednog zemljišta predviđenog u Programu za povrat
d) poljoprivrednog zemljišta predviđenog u Programu za ostale namjene
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i stručne službe

4. Imenovanje Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i stručne službe

5. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Popovača i Knjižnice i čitaonice Popovača od 01.01. do 30.06.2010. godine
Predlagač:općinski načelnik
Izvjestitelj: stručne službe Dječjeg vrtića i Knjižnice i čitaonice

6. Financijsko izvješće Proračuna Općine Popovača od 01.01. do 30.06.2010. godine
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i stručne službe

7. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Popovača
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik i stručne službe

8. Donošenje Odluke o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Općine Popovača
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik

9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Općine Popovača
Predlagač: općinski načelnik
Izvjestitelj: općinski načelnik