Na jučer održanoj sjednici Općinskog vijeća usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Popovača temeljem koje će se u okviru obilježavanja Dana Općine nagrada za životno djelo dodijeliti profesoru Marku Bediću iz Zagreba. Tijekom svog stvaralačkog rada vezanog za povijest Popovače i Moslavine Bedić je objavio 115 radova te na taj način dao izniman doprinos kvalitetnijem poznavanju ovog kraja.
Godišnja nagrada dodjelit će se doktorici Tiji Žarković- Palijan za izuzetno zalaganje i unapređenje u medicini kao i velikom humanitarnom angažmanu u društvenom životu zajednice. Ista nagrada bit će dodijeljena i KUD-u 'Moslavec' iz Volodera za doprinos u promicanju kulturne baštine širom zemlje kao i izvan njezinih granica.
Priznanja Općine Popovače na svečanoj će se sjednici 17. lipnja uručiti KUD-u 'Potočanka' iz Potoka za aktivan rad i predstavljanje Općine na važnim kulturnim manifestacijama, kao i HEP-ODS d.o.o. Elektri Križ PU Popovača za uspjeh u poduzetništvu na prostoru Općine.
Vijećnici su jučer dali suglasnost na prodaju k.č.br.3665/3 k.o.Popovača površine 539 m2 po cijeni od 70,00 kuna za m2 i k.č.br. 1085/29 k.o. Popovača površine 277 m2 po cijeni od 70,00 kuna za m2, a za izgradnju kružnog toka u Kolodvorskoj ulici. Kako je obrazloženo, Županijska uprava za ceste podnijela je zahtjev Općini za sklapanje ugovora o prijenosu vlasništva za izgradnju rotora u sklopu županijske ceste 3124 za navedene čestice, a za potrebe ishođenja potvrde glavnog projekta za gradnju te građevine odnosno realizaciju uporabne dozvole.