Na danas održanoj sjednici općinski vijećnici dali su suglasnost na Plan upisa djece u Dječji vrtić Popovača za pedagošku godinu 2010./2011.

 

Kako je obrazložila ravnateljica Dječjeg vrtića Jasna Nociar, pedagoške godine 2009./2010. vrtić je polazilo 144 djece raspoređeno u šest odgojnih skupina. 'Nakon provedenih predbilježbi za upis u vrtić planiramo u pedagoškoj godini 2010./2011. upisati 51 novo dijete u 7 odgojnih skupina što znači da je potrebno otvoriti još jednu novu skupinu odnosno drugu skupinu jaslica koju bi pohađalo 20-ero djece'- kazala je Nociar naglasivši kako otvaranje nove skupine iziskuje zapošljavanje dva nova odgajatelja za što su sredstva osigurana usvojenim Financijskim planom.
Vijećnik HSP-a Marijan Belančić je u okviru rasprave po ovoj točki upozorio na potrebu dubljeg razumijevanja aktualnog kriznog razdoblja. 'Želja je svih nas da se poštuju pedagoški kao i standardi u svim ostalim djelatnostima, no potrebno je shvatiti da je kriza. Morali biste pokušati iskoristiti unutrašnje rezerve u funkcioniranju ustanove koju vodite'- istaknuo je Belančić. Ravnateljica Dječjeg vrtića naglsila je kako je njezina uloga kao ravnatelja uputiti prijedloge usklađene s Zakonom i Pravilnikom o predškolskom odgoju, a na Vijeću je hoće li to prihvatiti ili ne. 'Nitko u vrtiću nije zaposlen bez odobrenja najprije Upravnog vijeća, a potom i Općinskog vijeća i tu je Zakon jasno odredio da najbitnije odluke o funkcioniranju ove ustanove donosi lokalna samouprava'- kazala je ravnateljica. Odgovarajući na pitanje HSP-ova vijećnika Ivana Jakovljevića kolika je participacija roditelja u podmirivanju troškova, ona je istaknula kako ekonomska cijena pohađanja vrtića iznosi 1.700 kuna, a roditelji po djetetu plaćaju 550 kuna dok ostalo snosi Općina.
U nastavku sjednice vijećnici su donijeli Odluku o prodaji građevinske parcele 6/1 k.o. Potok u Gospodarsko- proizvodnoj Zoni Mišička. Riječ je o parceli površine 107 071 m2 koju je Općini darovala Vlada RH, a prema elaboratu o procijenjenoj vrijednosti nekretnine početna cijena iznosit će 50 kuna po četvornom metru.
Na današnjoj sjednici usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. Kako je obrazložio načelnik Josip Mišković na temelju prijedloga kojeg je dostavio općinski Odbor za gospodarstvo, ovom Odlukom se od plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju investitori u poslovnim Zonama. 'Cilj ove mjere jest privlačenje novih investitora. Iako smo početkom ove godine zbog teške gospodarske situacije a i smanjenja komunalne naknade donijeli Odluku u plaćanju komunalnog doprinosa, ta se mjera u prijašnjim razdobljima pokazala učinkovitom pa smo mišljenja da bi je ipak trebali zadržati'- kazao je Mišković.
Vijećnik HSLS-a Dražen Kocet u okviru rasprave po ovoj točki zatražio je od stručnih službi konkretnu analizu podataka o tome što su do sada Poslovne zone donijele općinskom proračunu i koliko su osoba zaposlili tamošnji ulagači. 'Smatram da nemamo jasnu strategiju i ne znamo postižemo li doista neke efekte donošenjem ovakvih odluka. Mišljenja sam da komorski doprinos nije presudan za privlačenje snažnih investitora i da ovakvim potezima, kako se u narodu kaže, debelim guskama mažemo vrat'- upozorio je Kocet. Odgovorivši na Kocetovu opasku, načelnik je naglasio kako je svako radno mjesto vrijedno, a efekat u ovom kontekstu često spominjanog Sana, tvrtku koja nije ispunila očekivanja građana Općine kada je o zapošljavanju riječ, kako je kazao, očituje se već u 200.000 kuna prihoda od komunalne naknade godišnje.
Vijećnici su danas usvojili i Odluku o visini plaće i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika kao i Odluku o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika. Kako je obrazložila tajnica Biserka Novak, sukladnu Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, javlja se zakonska obveza da se do 11. lipnja s istim usklade plaće načelnika koji dužnost obavlja profesionalno. 'Prema tom Zakonu propisano je da osnovicu i koeficijent za obračun plaće načelnika donosi Općinsko vijeće na prijedlog načelnika. Predložena osnovica za izračun plaće dužnosnika je 4.575 kuna a što predstavlja prosječnu osnovicu za prva četiri mjeseca po kojoj je vršen obračun plaće za dužnosnika i za službenike i namještenike. Koeficijent je ostao isti, što znači da je i plaća ostala ista, a ukinuta je naknada za topli obrok'- kazala je Novak dodavši kako je i naknada za rad zamjenika općinskog načelnika predložena u istom iznosu.
Na samom početku 12. sjednice vijećnik SDP-a Robert Zobel predložio je da se u Dnevni red uvrsti i Donošenje Odluke o izradi Odluke o prodaji robe na otvorenom, Donošenje Odluke o izradi Odluke o općinskom pravu prvokupa nekretnina u centru Popovače te Donošenje Odluke o izmjeni Odluke načelnika iz kolovoza 2009. godine kojom je poništena Odluka tadašnjeg poglavarstva iz svibnja 2009. da se, na temelju provedenog natječaja, općinski stan u Kutinskoj ulici dodjeljuje na korištenje hrvatskom branitelju, vojnom invalidu. Kako je odlučeno, navedeni će se prijedlozi naći na Dnevnom redu sljedeće sjednice Općinskog vijeća.