Na jučer održanoj 10. sjednici Općinskog vijeća prihvaćena su Financijska izvješća za 2009. godinu Knjižnice i čitaonice, Dječjeg vrtića, Vatrogasne zajednice, Turističke zajednice te Gradskog društva Crvenog križa Kutina.

Vijećnici su usvojili i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2009. godini. Za projekt javnih površina i cesta prošle je godine ukupno utrošeno 2,6 milijuna kuna, za projekt vodoopskrbe 238.336 kuna, za gradnju objekata i uređaja za odvodnju 597.710 kuna, za program elektroopskrbe i javne rasvjete 131.518 kuna a za plinsku mrežu 243.086 kuna. Općinsko vijeće jučer je prihvatilo i Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture te Poslovanja po komunalnim objektima- grobljima u 2009. godini. Za komunalnu djelatnost odvodnje atmosferskih voda Općina je u 2009. godini utrošila 72.792 kune, za čišćenje javnih i zelenih površina 368.481 kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta ukupno 2,5 milijuna kuna. U održavanje zimske službe utrošeno je 602.854 kune, za potrošnju javne rasvjete 548.471 kuna dok je održavanje iste stajalo 122.670 kuna. Za održavanje groblja u 2009. godini izdvojeno je 788.703 kune, a za vatrogastvo ukupno 1,4 milijuna kuna.Godišnja grobna naknada u 2009. naplaćena je u iznosu od 448.564 kune, a ukupni prihod svih groblja ostvaren je u iznosu od 582.864 kune.
Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna za prošlu godinu. Kako je obrazložila stručna referentica za Proračun Melita Pavlić, općinski proračun je u odnosu na plan realiziran u iznosu od 97 posto. "Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 27.432.515 kuna. Tome treba dodati primitke od financijske imovine u iznosu od 819.942 kune što zajedno iznosi 28.252.457 kuna. Usporedimo li to sa 2008. godinom, to je 9,5 posto odnosno gotovo 3 milijuna kuna manje"- kazala je Pavlić. Odgovarajući na pitanje HDZ-ova vijećnika Josipa Draganića koliki postotak proračuna zauzimaju rashodi za plaće zaposlenika, ona je odgovorila da se radi o iznosu od otprilike 7 posto. Prema Odluci vijećnika donesenoj na 10. sjednici, tvrtki PharmaS će se u Gospodarsko- proizvodnoj zoni 'Mišička' bez naknade ustupiti 180 kw zakupljene i instalirane električne energije. Naime, Općina je u toj Zoni zakupila 420 kw instalirane električne energije, a u cilju poticanja gospodarstva zakupljenu snagu ustupa vlasnicima građevinskih parcela i to 7,91 kw po 1000 četvornih metara građevinske parcele.


U okviru ove sjednice usvojen je i Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2010. godinu koja se planiraju u iznosu od 400.000 kuna. Ona će se, kako je utvrđeno, koristiti za redovno održavanje i izgradnju nerazvrstanih cesta i održavanje javnih površina kao i za sufinanciranje istih na području Općine. Općinsko vijeće za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića jučer je imenovalo Josipa Miškovića, Ivana Jakovljevića i Roberta Zobela. Iako se na Dnevnom redu 10. sjednice našao i Sporazum o sufinanciranju Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Kutina, popovački vijećnici tu su točku odlučili razmotriti na sljedećoj sjednici zbog potrebe detaljnijeg pojašnjenja istog. Predstavnik Moslavine d.o.o. nije se odazvao sjednici.