15. rujna 2009. u 13 sati sazvana je 3. sjednica Vijeća sa slijedećim dnevnim redom :

 

 

 

 • 1. aktualni sat
 • 2. usvajanje skraćenog zapisnika sa prethodne sjednice
 • 3. donođenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna Općine Popovača za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine
 • 4. usvajanje I Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2009. godinu Knjižnice i čitaonice Popovača
 • 5. usvajanje II Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Popovača za 2009. godinu
 • 6. donošenje Odluke o prijenosu viška prihoda iz 2008. godine i raspodjeli istog u 2009. godini
 • 7. donošenje I Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2009. godini
 • 8. donošenje I Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2009. godini
 • 9. donošenje I Izmjene i dopune Plana održavanja groblja na području Općine Popovača u 2009. godini
 • 10. donošenje I Izmjena i dopuna Plana gradnje i održavanja Pučkih domova u 2009. godini
 • 11. donošenje I Izmjene i dopune Plana prostornog planiranja, očuvanja okoliša i zbrinjavanja glomaznog otpada u 2009. godini
 • 12. donošenje I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Popovača za 2009. godinu
 • 13. donošenje Statuta Općine Popovača
 • 14. donošenje Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
 • 15. donošenje Odluke o pravu gradnje u korist Sisačko moslavačke županije za izgradnju nove Osnovne škole sa sportskom dvoranom
 • 16. donođenje Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja gospodarsko proizvodne zone Mišička u Popovači