2. sjednica Općinskog vijeća sazvana je za 16. srpnja 2009. u 13 sati u novoj Vijećnici sa predloženim dnevnim redom :

 

 

1. aktualni sat

2. upoznavanje sa mjerama za poticanje zapošljavanja, sufinanciranje i financiranje obrazovanja te sufinanciranje i financiranje zapošljavanja u javnim radovima

predlagač : općinski načelnik

izvjestitelj : predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Kutina

3. donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora

predlagač : općinski načelnik

izvjestitelj : općinski načelnik i stručne službe

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Pasanec