Predstojnik Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije sazvao je 09. lipnja 2009. u 13 sati u Domu kulture Popovača  Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Popovača sa dnevnim redom:

 

- utvrđivanje kvoruma
1.  izbor Mandatnog povjerenstva
2.  izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća
- utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
3.  izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje
4.  izbor predsjednika Općinskog vijeća